Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2006

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2006

Post by Vesa »

[1.5.2006 - Suomen Go-liitto ry. tiedottaa – Vuosikokouksen 23.4.2006 yhteenveto - VLa]

Suomen Go-liiton vuosikokous – yhteenveto

Tämä on Suomen Go-liitto ry:n vuosikokouksen vapaamuotoinen yhteenveto, jossa esitän lyhennetysti vuosikokouksen tärkeimmät asiat. Täydellinen pöytäkirja ja sen liitteet seuraavat tätä viestiä.

Suomen Go-liiton vuosikokous pidettiin Tampereella Joukkuesuomenmestaruuskisojen yhteydessä sunnuntaina 23.4.2006 noin klo 13-14.30. Paikalla oli runsas määrä osallistujia, 8 kerhon edustajat ja 13 muuta kokousosallistujaa. Kerhojen edustajat:
 • Esa Seuranen, PoGo, Espoo
  Kare Jantunen, Tengen. Jyväskylä
  Antti Soukka, Hayashi, Turku
  Jussi Määttä, OGP, Oulu
  Vesa Laatikainen, Helsingin go-kerho
  Suvi Leppänen, Kanpai, Tampere
  Matti Siivola, Boshi, Vantaa
  Miika Nikula, YliGo, Helsinki
Go-liiton toimintakertomus vuonna 2005 kuvastaa gon vireää tilaa Suomessa. Go-liitolla oli kahdeksan jäsenkerhoa ja välillisiä jäseniä 132. Turnauspelaajia Euroopan Go Rating -listalla on vielä kaksinkertainen määrä ja kansallisella luokituslistalla mainittuja on jopa yli 500.

Kansainvälisissä turnauksissa parhaimmat menestykset v.2005 olivat Antti Törmäsen sijoittuminen viidenneksi sekä Nuorten EM- että Nuorten MM-kisoissa. Vesa Laatikainen voitti PM-kisat kahdeksatta kertaa. Suomen joukkue sijoittui 7:ksi Joukkueiden EM-kisoissa. Opiskelijoiden EM-kisat järjestettiin Helsingissä ja Kare Jantunen sijoittui hyvin 4. sijalle.

Kotimaassa turnauksia järjestettiin runsaasti ja parhaimman kuvan turnaustuloksista saa vuoden 2005 turnaussivusta:
http://suomigo.net/wiki/Turnaukset2005

Uusia dan-tasolle nousseita pelaajia oli 11, mikä kuvastaa tason nousemista koko maassa.

Tilinpäätös ja kirjanpito vuodelta 2005 oli moitteetonta ja Opiskelijoiden EM-kisojen liikevaihto oli myös kirjattu kiitettävästi. Hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus yksimielisesti.

Jäsenmaksut vuodelle 2006 noudattavat edellisvuoden linjaa, eli jäsenkerhot tilittävät Go-liitolle 6 euroa täysjäsenestä, 4 euroa opiskelijajäsenestä sekä 3 euroa juniorijäsenestä (alle 18v.), kuitenkin minimissään 30 euroa kerholta. Myös pelaajalisenssi 50 senttiä kerhottomille turnauspelaajille säilytettiin.

Kerhon hallitukseen vuodelle 2006 valittiin kymmenen jäsentä, alla henkilöt kotipaikkoineen ja alustavine tehtävineen:
 • Matti Siivola, Vantaa, puheenjohtaja
  Teemu Rovio, Tampere, varapuheenjohtaja
  Antti Holappa, Espoo, rahastonhoitaja
  Vesa Laatikainen, Espoo, tiedottaja
  Kare Jantunen, Jyväskylä
  Suvi Leppänen, Tampere
  Tero Matilainen, Joensuu
  Aleksi Pakarinen, Vantaa
  Jaakko Virtanen, Turku
  Ilkka Virta, Lappeenranta
Toimintasuunnitelman virallinen versio vuodelle 2006 on melko yleisluontoinen, mutta toimintaa on luvassa edellisvuosien malliin:
 • baduk-opettajien vierailut Korean Myongji-yliopistosta
  kansainväliset Takapotku- ja Toyota PandaNet European Go Tour -turnaukset
  Suomi-GP- ja GP-turnaussarjat
  http://suomigo.net/wiki/Turnaukset
  Suomen Go-liiton asemaa Euroopan Go-liitossa ja Kansainvälisessä Go-liitossa pyritään parantamaan, koska pelaajien määrä on noussut
  talousarvio vuodelle 2006 on realistinen ja kulut ovat hyvin hallinnassa
Suomen Go-liitto ry:n uudet säännöt oli yksi tärkeimmistä käsitellyistä kohdista. Nykyinen ehdotus uusiksi säännöiksi hyväksyttiin ja vaatii vielä toisen Go-liiton yleiskokouksen hyväksynnän, ennen kuin niistä tulee voimassaolevat säännöt.

Kokouksessa perustettiin Go-liiton turnaustoimikunta, jonka tehtäviin kuuluu kuuluu liiton turnausten järjestäminen, avustaminen Suomessa järjestettävissä kansainvälisissä ja kansallisissa turnauksissa, uusien turnausjärjestäjien kouluttaminen sekä turnausjärjestelyjen kehittäminen. Tällä hetkellä turnaustoimikunnassa on 9 jäsentä.

Kokoukselle esitetty Go-liiton luokitustoimikunnan perustaminen ja keskustelu siitä lykättiin tulevaisuuteen.

Vesa Laatikainen
Suomen Go-liitto ry:n tiedottaja

Tätä tiedotusta seuraa virallinen pöytäkirja Suomen Go-liitto ry:n kokouksesta 23.4.2006 ja sen liitteet toimintakertomus vuodelta 2005, jäsenmaksut, toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2006 ja uusi ehdotus säännöiksi.
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Post by Vesa »

[28.4.2006 - Suomen Go-liitto ry:n dokumentti – Vuosikokouksen 23.4.2006 pöytäkirja]

Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2006

 • * Aika: 23. huhtikuuta 2006
  * Paikka: Tampereen teknillisen yliopiston Tietotalon kahvila ROM
  * Läsnäolevat jäsenkerhojen edustajat sekä heidän äänimääränsä:
 • o Esa Seuranen, PoGo, 5 ääntä
  o Kare Jantunen, Tengen, 2 ääntä
  o Antti Soukka, Hayashi, 5 ääntä
  o Jussi Määttä, OGP, 4 ääntä
  o Vesa Laatikainen, HGK, 6 ääntä
  o Suvi Leppänen, Kanpai, 3 ääntä
  o Matti Siivola, Boshi, 2 ääntä
  o Miika Nikula, Yligo, 0 ääntä
 • Muut läsnäolijat:
 • o Pekka Wallendahl
  o Antti Törmänen
  o Jaakko Virtanen
  o Aleksi Pakarinen
  o Teemu Rovio
  o Antti Holappa
  o Mika Urtela
  o Mikko Siukola
  o Eero Hippeläinen
  o Markku Jantunen
  o Janne Nikula
  o Antti Heinonen
  o Eevi Korhonen
1. Kokouksen avaus
Suomen Go-liiton puheenjohtaja Matti Siivola avasi kokouksen 13:15.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Matti Siivola ja sihteeriksi Suvi Leppänen. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pekka Wallendahl ja Esa Seuranen. Edellämainitut valittiin myös toimimaan ääntenlaskijoina tarvittaessa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin kokoukselle työjärjestys.

5. Toimintakertomus 2005
Puheenjohtaja Matti Siivola esitteli liiton toimintakertomuksen, joka hyväksyttiin muutoksin.

6. Tilinpäätös 2006 ja tilintarkastajien lausunto
Rahastonhoitaja Antti Holappa esitteli tilinpäätöksen. Kuultiin tilintarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös.

7. Vastuuvapauden myöntäminen
Päätettiin myöntää vastuuvapaus vuoden 2005 hallitukselle.

8. Jäsenmaksun suuruus
Hyväksyttiin jäsenmaksujen suuruudet vuodelle 2006.

9. Hallituksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Valittiin vuoden 2006 hallituksen puheenjohtajaksi Matti Siivola sekä varapuheenjohtajaksi Teemu Rovio.

10. Hallituksen valinta
Valittiin vuoden 2006 hallitukseen seuraavat henkilöt:
 • * Suvi Leppänen
  * Vesa Laatikainen
  * Jaakko Virtanen
  * Aleksi Pakarinen
  * Ilkka Virtanen
  * Tero Matilainen
  * Antti Holappa
  * Kare Jantunen
11. Tilintarkastajien valinta
Valittiin tilintarkastajiksi Pekka Wallendahl ja Jari Koivikko, sekä heidän varamiehikseen Antti Soukka ja Ari Karppinen.

12. Toimintasuunnitelma 2006
Puheenjohtaja Matti Siivola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2006. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.

13. Talousarvio 2006

Rahastonhoitaja Antti Holappa esitteli talousarvion vuodelle 2006. Hyväksyttiin talousarvio.

14. Sääntömuutos
Käytiin läpi uuden sääntöehdotuksen suurimmat muutokset. Hyväksyttiin uudet säännöt ensimmäisen kerran.

15. Turnaustoimikunnan perustaminen
Perustettiin turnaustoimikunta ja valittiin sen jäseniksi seuraavat henkilöt:
 • * Suvi Leppänen
  * Jari Koivikko
  * Antti Heinonen
  * Tapio Vuorinen
  * Mika Urtela
  * Deni Seitz
  * Kare Jantunen
  * Jaakko Virtanen
  * Antti Törmänen
16. Luokitustoimikunnan perustaminen
Siirrettiin keskustelu luokitustoimikunnasta seuraavaan kokoukseen.

17. Ilmoitusasiat
 • * Matti Siivola voitti pohjoismaiden mestaruuden.
  * Suomen olisi syytä maksaa suurempaa jäsenmaksua IGF:lle pelaajamäärän kasvun johdosta.
  * Olut on hyvää.
  * Ilma on kaunis.
  * Viides kierros alkaa aivan juuri.
18. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Matti Siivola päätti kokouksen klo 14:31.
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Post by Vesa »

[28.4.2006 - Suomen Go-liitto ry:n dokumentti – Vuosikokouksen 23.4.2006 pöytäkirjan liite, Toimintakertomus 2005]

Suomen Go-liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2005

Luokitustoimikuntaan kuuluivat Vesa Laatikainen, Matti Siivola, Lauri Paatero ja Olli Lounela. Luokitustoimikunta lakkautettiin 1.4.2005 alkaen.

Liitto on jäsenenä Maailman Go-Liitossa (International Go Federation) ja Euroopan Go-liitossa (European Go Federation).

Liiton jäseniä vuonna 2005 olivat Helsingin Go-kerho ry, Boshi ry, Kanpai ry, Turun Hayashi, Oulun goonpellaajat, Saimaan Go-kerho (SaiGo) ja Tengen. Liitolla oli välillisiä jäseniä 132 kappaletta.

Uudeksi jäseneksi hyväksyttiin mukaan PoGo. Henkilöjäseniä ei ollut.

Turnaustoiminta

Turnaustoiminta oli vilkasta.

Ulkomaat ja EM-turnaukset

Nuorten EM-turnauksessa Slovakian Kosicessa Antti Törmänen sijoittui viidenneksi.

Vesa Laatikainen puolusti onnistuneesti Pohjoismaiden mestaruutta Tanskassa Odensessa pääsiäisenä 25.-27.3.

Matti Siivola edusti Suomea amatöörien MM-kilpailussa Japanissa 24.-27.5.

Pietarissa järjestettiin joukkue-EM-turnaus 3.-6.7. Suomen joukkueessa pelasivat Matti Siivola, Antti Törmänen, Kari Visala, Antti Holappa ja Simo Eerola. Joukkue sijoittui seitsemänneksi yhdeksästätoista ja Suomi oli viidenneksi paras maa. Erityisesti ilahdutti viimeisen kierroksen 4-0 voitto Ruotsista.

Seuraavana viikonloppuna pelattuun Pietarin TPEGT-turnaukseen jäi osallistumaan kolme suomalaista.

Euroopan Go-kongressissa pelasi mukavankokoinen joukko: 13 suomalaista.

Nuorten MM-turnauksessa Espanjassa, Barcelonassa Antti Törmänen sijoittui viidenneksi.

Ensimmäinen opiskelijoiden EM-turnaus järjestettiin Helsingissä 21.-23.10. Turnauksen voitti tsekkiläinen Jan Hora. Paras suomalainen Kare Jantunen oli neljäs.

London Open Go Congress -turnauksessa uutenavuotena pelasi 12 suomalaista pelaajaa. Turnausosanottajista suomalaisia oli brittien ja saksalaisten jälkeen eniten.

Kotimaa


Uutena tulokkaana turnausvuoden ja GP:n aloitti 7.-9.1. Kinkku-go Kuopiossa.

Takapotkuturnauksen 5.-6.2. voitti Lee Ki Bong.

24. Jaakko Munkki -turnaus pelattiin tasoituksin 5.-6.3. Voittajaksi selviytyi Anssi Mattus.

Joukkue-SM-turnauksessa 9.-10.4. Helsingin Go-kerhon I-joukkue: Vesa Laatikainen, Matti Siivola ja Lauri Paatero puolusti mestaruuden.

GP jatkui Jyväskylässä 21.-22.5. ja Turussa 11.-12.6. Voittajia olivat Antti Holappa ja Joonas Tyystjärvi.

Herralassa 18.-19.6. pelattiin nuorten SM, jonka voitti Antti Törmänen ja pari-go-SM, jonka voittivat Vesa Laatikainen ja Sari Kohonen.

Sari Kohonen voitti naisten Suomen mestaruuden Vantaalla 27.-28.8.

Oulussa pelattiin 3.-4.9. SM-I-karsinta ja sen voitti Mika Urtela. Jatkoon pääsivät myös Teemu Rovio, Joonas Tyystjärvi ja Tuomo Salo.

Korean suurlähettilään Cup järjestettiin 16.-18.9. Helsingissa Karhunpesässä. Voittaja Vesa Laatikainen sai matkan Koreaan.

Uuden SM-systeemin myötä pelattavaksi tuli toinen karsintavaihe. 12 pelajaa kokootui turkuun 1.-2.10. tavoittelemaan kahta jatkopaikkaa. Parhaimmin tässä onnistuivat Otos Alanko ja Kari Visala.

SM-A-sarjan voitti Vesa Laatikainen. Toiseksi tuli Matti Siivola. Kolme seuraavaa pelaajaa, Kare Jantunen, Antti Törmänen ja Otso Alanko, pelasivat ringin. Matti Siivola voitti Suomen mestaruuden SM-finaalissa.

Liitto järjesti Kisei-turnauksen , joka pelattiin 3.-4.12. Helsingissä. Tapansa mukaan Vesa Laatikainen voitti. Voitollaan hän nousi myös Suomi GP:n ykköseksi.

Vuoden lopussa voimassa olevat mestaruudet ja tittelit
 • Pohjoismaiden mestari: Vesa Laatikainen
  Suomen mestari: Matti Siivola
  Naisten Suomen mestari: Sari Kohonen
  Nuorten Suomen mestari: Antti Törmänen
  Parigon Suomen mestaripari: Vesa Laatikainen ja Sari Kohonen
  Joukkueiden Suomen mestari: Helsingin Go-kerho I (Laatikainen, Siivola, Paatero)
  Suomen Kisei: Vesa Laatikainen
  Turun mestari: Antti Soukka
  Oulun mestari: Antti Törmänen
Vuonna 2005 uusia dan-tason saavuttaneita suomalaispelaajia olivat
 • * Mika Urtela
  * Janne Kössö
  * Joonas Tyystjärvi
  * Miika Nikula
  * Mikko Lappeteläinen
  * Kalle Kytölä
  * Juho Mäkinen
  * Ville Ainali
  * Jaakko Virtanen
  * Mikko Berg
  * Tuomo Salo
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Post by Vesa »

[28.4.2006 - Suomen Go-liitto ry:n dokumentti – Vuosikokouksen 23.4.2006 liite, Jäsenmaksut 2006]

Suomen Go-liitto ry:n jäsenmaksut 2006

Liiton jäsenkerhojen jäseniltä:
 • juniori 3 euroa,
  opiskelija 4 euroa,
  muut 6 euroa.
Kerhon minimi on 30 euroa.

Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 12 euroa.

Pelaajalisenssin hinta on 0.5 euroa.
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Post by Vesa »

[28.4.2006 - Suomen Go-liitto ry:n dokumentti – Vuosikokouksen 23.4.2006 liite, Toimintasuunnitelma 2006]

Go-liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2006

Suomen Go-liitto järjestää Suomen mestaruuskilpailut, naisten Suomen mestaruuskilpailut ja joukkueiden Suomen mestaruuskilpailut. Liitto pyrkii ylläpitämään ja lisäämään kilpailutoimintaa eri puolilla maata. Kansainvälisiä turnauksia ovat Takapotku Helsingissä ja TPEGT Tampereella. Muita turnauksia järjestetään mm. Helsingissä, Tampereella, Jyväskylässä, Turussa ja Oulussa. Tärkeimmät turnaukset muodostavat SGP-sarjan. Ensimmäistä kertaa järjestetään myös erillinen GP-sarja.

Liitto pyrkii parantamaan pelin tuntemusta Suomessa sekä hankkimalla uusia pelaajia että kohottamalla vanhojen pelitasoa.

Liitto kannustaa kerhoja järjestämään go-kursseja Suomen aloittelijoille.

Liitto pitää yhteyksiä ulkomaisiin pelaajiin ja on jäsenenä kansainvälisessä Go-liitossa (IGF) ja Euroopan Go-liitossa (EGF).
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Post by Vesa »

[28.4.2006 - Suomen Go-liitto ry:n dokumentti – Vuosikokouksen 23.4.2006 liite, Budjetti 2006]

Suomen Go-liitto ry:n budjetti vuodelle 2006

Code: Select all

            Vuoden 2006      Vuonna 2005
            arvio         toteutunut   

Jäsenmaksutuotot        700          643
GP-pistetuotot         150          556
Osallistumismaksutuotot     700          634
Avustustuotot          500         6960.05
Muut tuotot
------------------------------------------------------------------------
                2050         8793.05


Kulut
   Jäsenmaksukulut      150         146.90
   Vuokrakulut        70          70
   Palkintokulut      1000         1201
   Hallintokulut       50          45.69
   Avustuskulut       700         7267.05
   Juhlakulut
   Muut kulut        100         125.53
------------------------------------------------------------------------
                2070         8856.17

Tilikauden tulos        -20          -63.12
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Post by Vesa »

[28.4.2006 - Suomen Go-liitto ry:n dokumentti – Vuosikokouksen 23.4.2006 liite, Sääntöehdotus (hyväksytty 1.kerran)]

Suomen Go-liitto ry:n säännöt

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Suomen Go-liitto. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä liitto. Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki ja virallinen kieli suomi. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan käyttää epävirallista nimitystä Finnish Go Association tai Finlands Go Förbund.

2§ Liiton tarkoitus ja toiminnan laatu

Liiton tarkoituksena on Go-nimisen lautapelin tunnetuksi tekeminen ja levittäminen sekä kilpailutoiminnan edistäminen. Liitto pitää yhteyttä jäsenten ja muiden maiden go-liittojen kanssa sekä edustaa Suomea Go-pelin kansainvälisissä järjestöissä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto järjestää Go-pelin esittelytilaisuuksia, julkaisee peliä esitteleviä artikkeleita tai muuta esittelymateriaalia sekä muilla tiedottamisen keinoin levittää Go-peliä koskevaa tietoa Suomessa. Liitto pitää yhteyttä jäseniinsä ja tiedottaa kansainvälisten organisaatioiden päätöksistä ja toiminnasta. Liitto järjestää sekä kansallisia, että kansainvälisiä kilpailuja. Liitto vastaa Suomen mestaruuskisojen järjestämisestä vuosittain. Liitto voi myös antaa tässä kappaleessa mainittuja toimintoja jäsentensä tai muiden Go-peliä edistävien tahojen suoritettaviksi.

Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi omistaa irtainta tai kiinteää omaisuutta, kerätä jäsenmaksuja, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, järjestää arpajaisia, kerätä osallistumis- ja pääsymaksuja kilpailuissa ja muissa tilaisuuksissa, ja kerätä muita liiton kokouksen asettamia hallinnollisia maksuja.

3§ Liiton jäsenet

Liiton jäseneksi voi liiton hallitus hakemuksesta hyväksyä

a) varsinaiseksi jäseneksi henkilöjäsenyyteen perustuvan rekisteröidyn yhdistyksen, jonka tarkoituksena on omalla toimialueellaan edistää go:n harrastusta.

b) kannattavaksi jäseneksi hyvämaineisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön

c) henkilöjäseneksi luonnollisen henkilön

Liiton kokous voi kutsua kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi henkilön, joka on osoittanut erityistä harrastusta liittoa ja sen pyrkimyksiä kohtaan, tai joka on muuten erityisesti ansioitunut go:ssa.

Liitto voi muodostaa alayhdistyksiä, joissa jäseninä voivat olla henkilöjäsenet tai muulla tavoin liiton jäseninä olevat luonnolliset henkilöt. Alayhdistys voidaan muodostaa esimerkiksi jotakin liiton toiminnan erityistarkoitusta varten tai tilapäisesti henkilöille, jotka ovat perustaneet kerhon, mutta eivät vielä saaneet sitä rekisteröidyksi.

Alayhdistyksen perustaminen ja säännöt voidaan hyväksyä vain liiton kokouksessa.

Liiton varsinaisen jäsenen jäsenenä olevaa luonnolista henkilöä sanotaan liiton välilliseksi jäseneksi.

4§ Jäsenmaksut


Varsinaisen jäsenen on suoritettava liitolle vuosittain jäsenmääränsä mukaan määräytyvä jäsenmaksu. Kannattavan jäsenen tulee suorittaa kannatusjäsenmaksu ja henkilöjäsenen henkilöjäsenmaksu. Jäsenmaksujen suuruuden, kannattavan jäsenen osalta kuitenkin ainoastaan vähimmäismäärän suuruuden, vahvistaa liiton syyskokous. Jäsenmaksu on suoritettava liitolle toimintavuoden maaliskuun 31. päivään mennessä. Jäsenmaksuihin voidaan määrätä alennusperusteita, jolloin liitto perii alennetun jäsenmaksun. Alennusperusteen hyväksymiseen vaaditaan 3/4 määräenemmistö.

Uuden jäsenen liittyessä liitoon tai vanhan jäsenen jäsenien määrän kasvaessa voidaan periä myös liittymismaksua. Uuden jäsenkerhon tai uusien välillisten jäsenien jäsenoikeudet astuvat voimaan, kun liittymismaksu on maksettu

5§ Liiton hallinto


Liiton toimintaa johtaa ja sen asioita hoitaa syyskokouksen vuodeksi kerrallaan valitsema hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa ja vähintään yksi muu jäsen. Hallituksen koko on maksimissaan 12 henkilöä. Näiden lisäksi hallitukseen voidaan valita varajäseniä, jotka ovat joko henkilökohtaisia tai yleisiä.Hallituksen jäsenet valitsevat keskuudestaan sihteerin ja rahastonhoitajan sekä muut tarpeelliseksi katsomansa virkailijatHallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on jäseniä tai varajäseniä puolet varsinaisten jäsenten lukumäärästä. Kaikki varsinaiset jäsenet ovat äänioikeutettuja. Jäsenen poissaollessa hänen tilalleen äänioikeutetuksi tulee ensisijaisesti henkilökohtainen varajäsen. Jos äänioikeutettuja on vielä vähemmän kuin päätösvaltaisuuteen vaaditaan henkilöitä, kaikki yleiset varajäsenet ovat äänioikeutettuja. Varajäsenillä on aina läsnäolo- ja puheoikeus.

Hallituksen kokouksissa kullakin äänioikeutetulla on yksi ääni. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee vaaleissa arpa, mutta muissa kysymyksissä tulee päätökseksi puheenjohtajan kannattama mielipide. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa.Hallituksen jäsenten tehtävät ovat seuraavat:

PUHEENJOHTAJA johtaa hallituksen toimintaa, kutsuu koolle hallituksen kokouksen, johtaa puhetta hallituksen ja liiton kokouksissa vuosikokousta lukuunottamatta, esittää liiton kokouksille hallituksen mielipiteen käsiteltävistä asioista sekä edustaa liittoa niissä tilaisuuksissa, joihin ei ole erikseen määrätty edustajaa.

VARAPUHEENJOHTAJA avustaa puheenjohtajaa hänen tehtävissään ja hoitaa näitä tehtäviä puheenkohtajan ollessa estyneenä.

SIHTEERI laatii hallituksen kokousten pöytäkirjat, hoitaa jäsenluetteloa, huolehtii kirjeenvaihdosta yhdessä puheenjohtajan kanssa ja laatii liiton vuosikertomuksen.

RAHASTONHOITAJA huolehtii liiton tileistä, budjetin laadinnasta ja seuraa sen toteutumista.
Toimikunnat

Hallitus voi asettaa toimikuntia, joiden toimikausi kestää korkeintaan hallituksen toimikauden loppuun asti. Liiton kokous voi asetaa toimikuntia pidemmäksi ajaksi ja se voi muuttaa tai lakkauttaa hallituksen asettaman toimikunnan tai muuttaa sen toimikautta. Hallitus ei voi muuttaa liiton kokouksen asettamaa toimikuntaa.

9§ Liiton nimen kirjoittaminen

Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai kaksi varapuheenjohtajaa yhdessä.

10§

Liiton tilit päätetään kalenterivuosittain. Liiton kirjanpitoasiakirjat on toimitettava tilintarkastajien tarkastettavaksi viimeistään neljä (4) viikkoa ennen kevätkokousta ja muutenkin tilintarkastajan sitä pyytäessä. Tilintarkastajien tulee toimittaa asiakirjat ja tilintarkastuskertomus liiton hallitukselle viimeistään kahta (2) viikkoa ennen kevätkokousta.

11§ Liiton kokoukset

Liitto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Liiton kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa hallituksen määräämänä päivänä.

Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
6. valitaan hallituksen puheenjohtaja, kaksi varapuheenjohtajaa
7. valitaan hallituksen muut jäsenet ja hallituksen varajäsenet
8. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli liiton jäsen haluaa saada jonkin asian liiton kevät- tai syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§

Liiton kokouksissa käyttävät äänivaltaa varsinaiset jäsenet valittujen edustajiensa kautta. Kullakin varsinaisella jäsenellä on yksi ääni jokaista ennen kuluvan kalenterivuoden alkua 16 vuotta täyttänyttä jäsentään kohti, joista on maksettu jäsenmaksu ja annettu nimiluettelo liitolle. Henkilöjäsenillä ei ole äänioikeutta. Kokousedustajan äänimäärä voi olla korkeintaan ¼ kokonaisäänimäärästä pyöristettynä alaspäin lähimpään kokonaislukuun.

Asia ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa arpa ratkaisee. Äänestykset ovat avoimia. Näiden sääntöjen muuttamiseen, samoin kuin päätökseen liiton purkamisesta vaaditaan, että asia on käsitelty kahdessa vähintään neljänkymmenen päivän välein pidetyssä kokouksessa ja että kummassakin vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä on ratkaisua kannattanut. Samanlaisella äänten enemmistöllä liitto voi hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella kutsua haluamansa henkilön liiton kunniajäseneksi.

Liiton kokous voi kolmen neljäsosan enemmistöllä myös antaa tai purkaa liiton toimintaa ohjaavia pysyväismääräyksiä.

13§

Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle, jos aloitteen tekee hallitus tai kolme varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii. Kokous on pidettävä neljänkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallituksen puheenjohtajalle tai varapuheenjohtajalle.

14§ Hallituksen luottamusäänestys

Jos riittävä määrä liiton jäsenkerhojen jäseniä vaatii, kutsutaan koolle hallituksen luottamusäänestys. Kutsumiseen vaaditaan välillisiä jäseniä seuraavan taulukon mukaan:

Code: Select all

Liitossa jäseniä   koollekutsuun tarvitaan
1-100        10 jäsentä
101 -500       1/10 jäsenistöstä
501 -3500      25 jäsentä ynnä 1/20 jäsenistöstä (25 + 1/20 jäsenistöstä)
3501 tai enemmän   200 jäsentä
Äänestys on järjestettävä neljänkymmenen päivän kuluessa siitä, kun hallitus on saanut vaatimuksen tiedoksi. Äänestys pidetään liiton kotipaikkakunnallla ja se on kutsuttava koolle kuten liiton kokoukset. Lisäksi on kutsu annettava äänestysvaatimuksen ensimmäiselle allekirjoittajalle ja julkaistava liiton kotipaikkakunnan suurimmassa päivälehdessä.

Äänioikeus on vain liiton välillisillä jäsenillä, yksi ääni henkeä kohden. Tilaisuudessa voidaan käsitellä vain seuraavia asioita:

* hallituksen luottamuksesta äänestäminen
* uuden hallituksen valinta
* ylimääräisen tilintarkastajan asettaminen.

Hallituksen luottamusäänestyksen jälkeen voidaan ylimääräinen kokous vaatia koolle aikaisintaan yhdeksänkymmenen päivän kuluttua.

15§ Liitosta erottaminen

Liiton jäsen, joka ei vaadittaessa suorita erääntynyttä jäsenmaksua katsotaan hallituksen päätöksellä erotetuksi liitosta. Jos liiton jäsen toimii liiton tarkoitusperiä loukkaavassa hengessä, hallituksella on niin ikään oikeus erottaa tämä liiton jäsenyydestä. Erottamispäätökseen tyytymätön voi saattaa sen liiton lähinnä seuraavan kokouksen tutkittavaksi esittämällä kirjallisen vaatimuksensa siitä hallitukselle kahden viikon kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan.

16§ Liiton varojen käyttö

Jos liitto purkautuu, käytetään sen varat näiden sääntöjen 2§:n mukaisen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättäneen jälkimmäisen kokouksen tarkemmin päättämällä tavalla.

17§ Muuta

Liiton kilpailut ovat julkisia. Liitolla on oikeus julkistaa tulokset ja luettelo pelaajista valitsemallaan tavalla. Osallistuessa liiton kilpailuun jäsen suostuu siihen, että hänen tuloksensa julkistetaan.

18§

Näiden sääntöjen ohessa noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.
Post Reply