Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 3.9.2006

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 3.9.2006

Post by Vesa »

[4.9.2006 - Suomen Go-liitto ry:n dokumentti – Hallituksen kokouksen 3.9.2006 pöytäkirja]

* Aika: 3. syyskuuta 2006
* Paikka: Espoo, ravintola Papa Isacco
* Läsnä:
 • Antti Holappa
  Vesa Laatikainen
  Suvi Leppänen
  Teemu Rovio
  Matti Siivola
  Jaakko Virtanen
1. Puheenjohtaja Matti Siivola avasi kokouksen kello 12:45.

2. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. Vaihdettiin jääviyssyistä puheenjohto Teemu Roviolle. Matti Siivola poistui häntä koskevan asian käsittelyn ajaksi.

5. Päätettiin yksimielisesti rinnastaa Korean Prime Minister Cup amatöörien MM-kisoihin edustajaa valittaessa. Suomen edustajaksi valittiin Kare Jantunen. Vuosittaiset MM-pistemuutokset tehdään mahdollisimman myöhään eli juuri ennen SM-sarjan alkua.

6. Vaihdettiin Matti Siivola takaisin johtamaan puhetta.

7. Kongressiasia siirrettiin käsiteltäväksi myöhemmin. Nyt tärkeätä olisi saada lehtinen, josta asiaa tuntemattomalle selviäisi, mikä on go-kongressi.

8. Päätettiin, että Jaakko Virtasen kehittämä joukkuiden Suomen mestaruus -systeemi laitettaisiin pienin muutoksin julkisesti nähtäville. (MS ehdotti, TR kannatti)

9. Päätettiin valmistella luokituskomitean toimenkuva hallituksen foorumilla. (VL esitti, JV kannatti)

Luokituskomitean pitäisi mm. pitää yllä "valvontalistaa", jotta esimerkiksi dan-korotukset voitaisiin julkaista heti turnausten loppuseremonioissa. (SL ehdotti)

Kun toimenkuva on valmisteltu, voidaan vuosikokoukselle tehdä esitys luokituskomitean perustamisesta.

10. Päätettiin siirtää MM-pistejärjestelmän muutokset valmisteltaviksi hallituksen foorumilla.

11. Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:21.
Post Reply