Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 29.9.07

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 29.9.07

Post by Vesa »

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous
 • * Aika: 29. syyskuuta 2007
  * Paikka: Ravintola Mt. Everest, Helsinki
  * Läsnä:
  o Vesa Laatikainen
  o Suvi Leppänen
  o Miika Nikula
  o Teemu Rovio
  o Matti Siivola
  o Jaakko Särelä
  o Jaakko Virtanen
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Suvi Leppänen avasi kokouksen kello 20:20.

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys (liite 1).

4. KOREAN AMBASSADOR'S CUP
Todettiin, että tulevien Korean Ambassador's Cup -kisojen yleisiksi suuntaviivoiksi halutaan
 • * Voittaja edustaa Suomea Korean Prime Minister Cup -kisoissa
  * KAC pelataan yhtenä viikonloppuna
  * Turnaukseen osallistumista halutaan rajoittaa mahdollisimman vähän
MM-pistejärjestelmän ja KAC:n yhteydestä keskusteltiin. Matti Siivola ehdotti, että KAC:stä jaettaisiin MM-pisteitä. Jaakko Virtanen ehdotti, että MM-pistesysteemi olisi täysin erilllään KAC:stä. Jaakko Särelä kannatti Virtasen ehdotusta. Päätettiin erottaa KPMC MM-pistejärjestelmästä. Matti Siivola jätti eriävän mielipiteen (liite 2).

Päätettiin äänestää seuraavan KAC:n turnausjärjestelmästä. (J.S. ehdotti, S.L. kannatti.)

Päätettiin käsitellä ensin kaikki muut päätöstä vaativat kohdat ja KAC-järjestelmä vasta lopuksi. (J.S. ehdotti, S.L. kannatti.)

Päätettiin yksimielisesti äänestää neljästä turnausjärjestelmävaihtoehdosta siten, että vähiten ääniä saanut hylätään.
1.
 • * 6 kierrosta McMahonia
  * Tie-breakereinä SOS, SOSOS jne.
  * Täysin avoin osallistuminen
  * KPMC-edustajan tulee olla liiton jäsen
  * KPMC-edustaja ei saa osallistua edustusta seuraavaan kisaan.
2.
 • * 5,6 tai 7 kierrosta McMahonia
  * Voittaja löytyy vähintään yhden McMahon-pisteen erolla.
  * KPMC-edustajan osallistumiskiellosta päätetään erikseen.
3.
 • * Viisi kierrosta McMahonia + finaalipeli kahden parhaan edustajakelpoisen välillä
  * Muuten kuin 1. vaihtoehto
4.
 • * 4 kierrosta McMahonia + 3 kierrosta knockoutia
  * Knockoutiin pääsevät 8 parasta edustajakelpoista
  * Knockoutista pudonneet ja muut jatkavat McMahon-turnausta
  * Knockoutin voittajasta tulee KPMC-edustaja
Äänestys sujui seuraavasti:
 • * 1. (3) 2. (1) 3. (1) 4. (2) -> Äänestettiin uudestaan vaihtoehtojen 2. ja 3. välillä. Vaihtoehto 2. eliminoitiin.
  * 1. (3) 3. (0) 4. (4) -> 3. vaihtoehto eliminoitiin.
  * 1. (3) 4. (3) ja pj äänesti tyhjää.
Päätettiin pitää forumilla virtuaalikokous, jossa valitaan, mitä järjestelmää käytetään KAC 2008:ssa. Eniten ääniä saanut ehdotus valitaan.

5. MATIN EHDOTUS EUROOPPA-CUPISTA
Matti Siivola on ehdottanut seuraavaa: "Jos jokin taho järjestää EC-turnauksen välivuonna, sillä on etusija järjestää turnaus sponsoroituna vuonna. Jos useampi aikoo järjestää EC:n välivuonna, on etusija isomman pistemäärän turnauksen järjestäneillä. Jos useampi on samoilla pisteilä mukana, hallitus äänestää näiden välillä. Jos kaikki parhaat hakijat saavat aikaan neuvottelutuloksen, jossa jaetaan tulot, menot ja turnaukset kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, järjestely voidaan hyväksyä."

Päätettiin yksimielisesti hyväksyä Matin ehdotus.

6. EUROOPAN ING-CUP -EDUSTUS
Suomi tienasi viime kesän EGC:ssä 29,5 pistettä Ing-Cupia varten. Suomella on tämän seurauksena yksi paikka viiteen seuraavaan Ing Cupiin (2008-2012). Seuraavat Ing Cupit ovat 13.-16.3.2008 Pietarissa ja 2009 Hollannissa go-keskuksessa. Edustajan täytyy olla vähintään 4 dan. Euroopan go-kongressissa Villachissa pisteitä Suomelle keräsivät Matti Siivola, Vesa Laatikainen sekä Antti Törmänen.

Päätettiin tarjota vuoden 2008 edustuspaikkoja pisteitä keränneille, eli Vesa Laatikaiselle, Matti Siivolalle sekä Antti Törmäselle, edellämainitussa järjestyksessä. Jos paikkoja on enemmän kuin em. henkilöt ottavat vastaan, tulee paikkoja tarjota käyville pelaajille (luokitus 4 dan tai parempi) viimeisimmän SM-turnauksen mukaisessa järjestyksessä. (M.S. ehdotti, V.L. kannatti.)

7. JÄSENLISTOJEN KERUUMENETTELY
Päätettiin, että liiton turnauksia ovat Korean Ambassador's Cup ja kaikki SM-kisat (yleiset, nuorten, naisten, joukkueiden ja pari-gon SM-kisat). Liiton turnaukseen osallistuvan suomalaisen tulee olla liiton jäsen.(V.L. ehdotti, J.S. kannatti.)

Matti Siivola teki ehdotuksen jäsenlistojen keruumenettelyksi (liite 3).

Päätettiin kerätä jäsenlistat tällä keruumenettelyllä (liite 4). (T.R. ehdotti, V.L. kannatti.)

Päätettiin, että turnausjärjestäjien avuksi koottaisiin taulukko, jossa eksplisiittisesti kerrotaan, vaaditaanko turnaukseen liiton jäsenyyttä taikka pelaajalisenssiä. (S.L. ehdotti, T.R. kannatti)

8. TURNAUSKALENTERI 2008
Päätettiin yksimielisesti edetä turnauskalenteriehdotuksen mukaan (liite 5). Todettiin, että mahdollisia muutoksia ovat
 • * Turku GP on kenties viikkoa ennen Ruotsin go-kongressia
  * Nuorten SM-kisojen osanottajamäärän vaihtelu on ongelma. Päätettiin laittaa Wikiin kysely nuorten SM-kisoista.
  * Mikäli on tarvis, toista SM-karsintaa siirretään KPMC:n takia.
Kalenteri julkistetaan, Suvi Leppänen toimittaa wikiin.

9. YLIMÄÄRÄINEN YLEISKOKOUS
Päätettiin, että ylimääräinen yleiskokous kutsutaan koolle heti, kun vuoden 2006 tilit ovat valmiina. (V.L. ehdotti, M.S. kannatti.)

10. MUUT ASIAT
Liitto myönsi vuosikokouksessaan 2004 PoGolle kolmen vuoden määräaikaisen jäsenyyden. Jäsenyyden jatkumisen ehdoksi asetettiin kerhon rekisteröityminen. Kolme vuotta on kulunut, eikä liitolla ole tietoa PoGon rekisteröitymisen tilanteesta. Vesa Laatikainen tiedustelee Juho Heikkiseltä, miten asia edistyy. (Asia tarkistettu kokouksen jälkeen, Polin Go-kerho ry on rekisteröity vuonna 2005.)

Go-kongressiasia ei ole edistynyt, sillä yleiskokousta ei ole vielä voitu pitää. Pekka Wallendahlin tilintarkastus on yhä kesken. Pekkaa täytyy kehoittaa valmistamaan tarkastus nopeasti.

Mikäli nykyinen paritusjärjestelmä toimii toisessa SM-karsinnassa, siitä saisi uudenlaisen tie-breakerin. Matti Siivola kertoo forumilla, miten tämä tie-breaker toimii. Sisääntulojärjestys on älytön tie-breaker, eikä kukaan halua sitä säilyttää.

Beijingin olympialaisten jälkeen 2008 on iso go-turnaus olympiakylän tiloissa. Suomesta sinne kutsutaan mahdollisesti edustaja, joukkue ja pari. Edustajien valinta täytyy tehdä jotenkin. Kuulemma lisätietoa on tulossa "syyskuun aikana".

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja Suvi Leppänen päätti kokouksen 22:47.
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Liite 1. Kokouksen työjärjestys

Post by Vesa »

Liite 1. Kokouksen työjärjestys, pykälä 3

Työjärjestys:

1. Kokouksen avaus

2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

3. Työjärjestyksen hyväksyminen

4. KAC-päälinjat ja tulevien menettelytapojen päättäminen

5. Matin ehdotus Eurooppa-cupista

6. Paikat Euroopan Ing-cupissa

7. Ehdotus jäsenlistamenettelystä

8. Turnauskalenteri 2008

9. Ylimääräisen yleiskokouksen ajankohdan päättäminen (ehdotus: Kani6)

10. Muut asiat:
 • * EGC
  * Mahdolliset muutosesitykset liiton kokoukselle SM-systeemiin
  * Intellympics
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Liite 2. Matti Siivolan eriävä mielipide pykälään 4

Post by Vesa »

Liite 2. Matti Siivolan eriävä mielipide pykälään 4

Eriävä mielipide

Vuoden 2004 WAGC peruuntui, mutta syksyllä järjestettiin WABC. Suomen
go-liiton hallitus tarjosi paikkaa Vesa Laatikaiselle ja WABC:n
katsottiin korvaavan WAGC:n. 2005 vuosikokouksessa MM-pistesysteemiä
modifioitiin ja lisättiin pykälä, jonka mukaan riittävän arvokas
ulkomainen turnaus voidaan rinnastaa WAGC:hen. Tarkoituksena oli, että
jos rinnastettava turnaus on (vuosittain) toistuva, niin rinnastus
koskee niitä kaikkia.

Meillä pisteitä syövänä turnauksena on WAGC ja pisteitä tuottavana
SM. Ajatellaan, että meillä on WAGC2-turnaus ja tähän liittyy
SM2-turnaus. Tilanne, että WAGC ja WAGC2 ottaisivat pisteitä, mutta SM
tuottaisi pisteitä ja SM2 ei, on mielestäni mahdoton. Joko WAGC2 ja
SM2 ovat molemmat mukana tai ei kumpikaan.

Kesällä 2006 Suomi sai kutsun Korean Prime Minister's Cupiin
(KPMC). Pahaksi onneksi satuin olemaan Suomen mestari ja ehdotin
liitolle, etttä minut valittaisiin edustajaksi. Edustajaksi valittiin
Kare Jantunen, jolla oli eniten MM-pisteitä. Kerroin, että ennen
pitkää tulee järjestettäväksi Korean Ambassador's Cup (KAC), joka
kytkeytyy mukaan systeemiin. Tästä ei välitetty. Rinnastuspäätös
tehtiin.

MM-pistesysteemillä on sellainen ominaisuus, että osan pisteistä voi
kerätä jälkikäteen. Tämän vuoksi pidin 25 pisteen hintaa oikeana,
vaikka pisteitä antavaa KAC-turnausta ei ollut ehditty vielä
järjestää.

KAC tuli järjestettäväksi. Vastustan lyhytjännitteistä
politiikkaa. KPMC ja KAC irrotettiin MM-pistesysteemistä, ennen kuin
vuosi ja kuukausi on kulunut rinnastuspäätöksestä. Olen siis sitä
mieltä, että rinnastusta ei pidä purkaa. Jos rinnastus puretaan,
tulisi myös MM-pistesysteemiin keväällä 2006 tehty muutos purkaa.

Matti Siivola
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Liite 3. Matti Siivolan ehdotus jäsenlistojen keräämismenett

Post by Vesa »

Liite 3. Matti Siivolan ehdotus jäsenlistojen keräämismenettelyksi, pykälä 7

Ainoastaan liiton jäseniä sitovat Suomen Go-liiton säännöt
(turnaussäännöt, EGF:n turnaussäännöt jne.). Pelaaja, joka ei ole
jäsen, aiheuttaa potentiaalisen ongelman. Mitä tärkeämpi turnaus on
kyseessä, sitä tärkeämpää on, että pelaajat ovat jäseniä. SM-,
joukkue-SM- ja KAC-turnauksissa tulee jäsenyys varmistaa ennalta
(lista voi myöhemmin muuttua). Muissa liiton turnauksissa riittää
toistaikseksi jälkikäteisvaolvonta. Jäsenyyden alkamisesta voi
ilmoittaa pelaaja tai tämän jäsenkerho. Jäsenyyden päättymisestä joko
erottamalla tai eroamalla voi myös ilmoittaa pelaaja tai
kerho. Turnausilmoittautuminen kerhon jäsenenä lasketaan pelaajan
ilmoitukseksi jäsenyydestä. Kerhon jäsenyysilmoitukseksi lasketaan
oma-aloitteinen jäsenlistan ilmoittaminen tai kerholle ilmoitetun
listan hyväksyminen.

Kerhon jäseniksi lasketaan ne:
jotka kerho on ilmoittanut ko. vuodelta jäseniksi
jotka ovat ilmoittautuneet liiton turnaukseen ja kerho on aiemmin ilmoittanut
jäseniksi eikä heidän jäsenyyksiään ole ilmoitettu päättyneiksi.

Mahdollisiksi jäseniksi lasketaan ne
jotka eivät sisälly edelliseen joukkoon
ja ovat ilmoittautuneet liiton turnaukseen

Lista jäsenistä ja mahdollisista jäsenistä lähetetään kerhoille vuoden
viimeisen liiton turnauksen jälkeen. Kerho voi lisätä siihen jäseniä
tai poistaa mahdollisia jäseniä ja maksaa tämän listan mukaan
jäsenmaksunsa liitolle. Kiistetyille jäsenille seuraa Teemun ehdottama
kurinpitomenettely.
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Liite 4. Suomen Go-liiton jäsenlistojen keruumenettely

Post by Vesa »

Liite 4. Suomen Go-liiton hyväksytty jäsenlistojen keruumenettely, pykälä 7.

Jokaisen liiton turnauksen jälkeen turnausjärjestäjä lähettää liiton
sihteerille listan pelaajista ja liiton jäsenkerhoista, joihin
pelaajat ovat ilmoittaneet kuuluvansa.

Välittömästi vuoden viimeisen liiton turnauksen jälkeen liiton
sihteeri lähettää kerhojen jäsenvastaaville tai vastaaville listat
pelaajista, jotka ovat väittäneet kuuluvansa kuhunkin kerhoon. (Tämä
auttaa kerhoja velkomaan jäsenmaksuja näiltä pelaajilta.)
Jäsenvastaavat täydentävät listat siten, että niissä ovat kaikki
ko. kerhon sen vuoden jäsenet. Seuraavan vuoden jäsenmaksut peritään
näiden listojen mukaan.

Jos pelaaja on ilmoittanut kuuluvansa kerhoon, mutta ei ole koko
vuonna kerhon jäsen, tarjotaan hänelle mahdollisuus liittyä liittoon
henkilöjäseneksi. Jos hän kieltäytyy, hän ei voi seuraavana vuonna
osallistua liiton turnauksiin.
Post Reply