Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2008 - pöytäkirja

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2008 - pöytäkirja

Post by Vesa »

Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2008


Aika: 19. huhtikuuta 2008
Paikka: Ravintola Fransmanni, Jyväskylä
Läsnäolevat jäsenkerhojen edustajat sekä heidän äänimääränsä:

Teemu Rovio, Kanpai, 5 ääntä
Vesa Laatikainen, HGK, 8 ääntä
Miika Nikula, Yligo, 9 ääntä
Ilkka Mattila, OGP, 9 ääntä
Jaakko Virtanen, Hayashi, 5 ääntä
Matti Siivola, Boshi, 2 ääntä
Ilkka Virta, SaiGo , 3 ääntä
Antti Holappa, PoGo, 3 ääntä


Muut läsnäolijat:

Antti Soukka
Suvi Leppänen
Aapo Kyrölä
Janne Nikula
Mikko Siukola
Olli Hella
Mika Urtela
Samuel Ritakallio

1. KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Suvi Leppänen avasi kokouksen kello 20:17.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Leppänen ja sihteeriksi Teemu Rovio. Ääntenlaskijoiksi valittiin Aapo Kyrölä ja Antti Soukka. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Antti Soukka ja Jaakko Virtanen.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA ÄÄNIMÄÄRÄT

Läsnäolijat ja äänimäärät todettiin ylläolevan mukaisesti.

5. ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen esityslistaan lisättiin kohta 5, esityslistan hyväksyminen ja ilmoitusasioiden edelle turnaustoimikunnan lakkauttaminen. Esityslista hyväksyttiin muutoksin yksimielisesti.

6. GO-LIITON TOIMINTAKERTOMUS

Kuultiin Suomen go-liiton toimintakertomus 2007. Voimassa oleviin titteleihin lisättiin Mika Urtela, YliGon kunkku. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.

7. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Liiton rahastonhoitaja Antti Holappa esitteli liiton tilit. Kongressivalmisteluista tuli pikkuisen tappiota. Kuultiin tilintarkastajien lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös yksimielisesti.

8. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin vastuuvapaus liiton vuoden 2007 hallitukselle. (Ilkka Mattila ehdotti, Aapo Kyrölä kannatti.)

9. JÄSENMAKSUN SUURUUS

Vahvistettiin jäsenmaksut vuodelle 2008:

Kerhot maksavat jäsenmaksua
6 euroa jäsenestä
4 euroa opiskelijajäsenestä
3 euroa juniorijäsenestä (alle 18v.)

Kerhon minimijäsenmaksu on 30 euroa. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 12 euroa.

Jäsenmaksua ei ole tarkistettu pitkään aikaan. Kerhojen tulisi varautua siihen, että vuonna 2009 jäsenmaksua korotetaan 5 euroon per alennusjäsen ja 10 euroon per normaalijäsen.

10. PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJAN VALINTA

Valittiin liiton hallituksen 2008 puheenjohtajaksi Suvi Leppänen ja varapuheenjohtajaksi Matti Siivola.

11. HALLITUKSEN MUIDEN JÄSENTEN VALINTA

Liiton hallitukseen 2008 valittiin valittiin seuraavat henkilöt:

Markus Hietava
Antti Holappa
Vesa Laatikainen
Miika Nikula
Teemu Rovio
Jaakko Särelä
Ilkka Virta
Jaakko Virtanen

12. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin liiton vuoden 2008 tilintarkastajiksi Aapo Kyrölä ja Ilkka Mattila. Varatilintarkastajiksi valittiin Kalle Timperi ja Antti Soukka.

13. TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA

Liiton rahastonhoitaja esitteli talousarvion vuodelle 2008. Kongressin järjestelykulut on huomioitu budjetissa. Liiton sihteeri Teemu Rovio esitteli liiton toimintasuunnitelman vuodelle 2008. Talousarvio ja toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti.

14. SÄÄNTÖMUUTOS

Liiton uudet säännöt hyväksyttiin toisen kerran yksimielisesti. Liiton puheenjohtaja Suvi Leppänen lähettää säännöt PRH:een.

15. SM-JÄRJESTELMÄN TÄYDENTÄMINEN

Suomenmestaruusjärjestelmää päivitettiin hallituksen esityksen mukaan.

16. EUROOPAN GO-KONGRESSI 2010

Ehdotuksen kongressin järjestämisestä olivat tehneet Tampere, pääkaupunkiseutu ja Turku.

Ehdotetut pitopaikat kustannusarvioineen olivat:

- Helsinki: Helsingin uusi yhteiskoulu, 9500 euroa
- Tampere: Tampere-talo, 12 600 euroa (kaupunki myöntää tukea tilakuluihin)
- Turku: 4 euroa per henkilö per päivä eli noin 25 000 euroa

Kongressipaikasta äänestettiin:

Helsinki 2 ääntä
Tampere 34 ääntä
Turku 8 ääntä

Päätettiin järjestää Euroopan go-kongressi 2010 Tampereella.

Kongressin johtoryhmään valittiin Antti Holappa, Vesa Laatikainen, Suvi Leppänen, Teemu Rovio, Matti Siivola ja Jaakko Virtanen.

Yksimielisesti päätettiin seuraavaa: Kongressiorganisaatio saa käyttää liiton budjetissa osoitetut varat kongressijärjestelyihin mielensä mukaan. Sama koskee ulkopuolisia rahoituslähteitä, kunhan kongressiorganisaation budjetti on ensin hyväksytty hallituksessa. Yli kahdensadan euron kertakuluista pitää ilmoittaa etukäteen hallitukselle. Kongressiorganisaation päätökset kirjataan kongressiforumille. Hallitus valvoo kongressiorganisaation toimintaa.

17. NORDISK GO-BLAD

Suomesta ei löytynyt vapaaehtoisia NGB:n päätoimittajaksi eikä co-editoriksi.

18. LUOKITUSKOMITEAN LAKKAUTTAMINEN

Boshin edustaja Matti Siivola jääväsi itsensä luokituskomitean jäsenenä. Kuultiin Turun Hayashin ehdotus luokituskomitean lakkauttamisesta. Kuultiin luokituskomitean vastine Hayashin esitykseen (LIITE 1). Asiasta äänestettiin, ja äänet jakautuivat JAA (34) - EI (0) - TYHJIÄ (8). Päätettiin lakkauttaa luokituskomitea.

Päätettiin yksimielisesti siirtää luokitusoikeuksien hallinta hallitukselle. Hallitukselle esitetään seuraava ponsi:
- Kerholuokittajat on palautettava
- Korkeiden danien luokittamiseen tarvittavia oikeuksia tulisi jakaa laajemmalle.
- Hallitus valmistelee uuden luokitusmääräyksen. Nykyinen on voimassa siihen asti.

19. TURNAUSTOIMIKUNNAN LAKKAUTTAMINEN

Päätettiin yksimielisesti lopettaa turnaustoimikunta.

20. ILMOITUSASIAT

Ei ilmoitusasioita.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja Suvi Leppänen päätti kokouksen 22:58.
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Re: Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2008 - pöytäkirja

Post by Vesa »

LIITE: Esityslista

Suomen go-liiton vuosikokous
19.4.2008 klo 20:00 Jyväskylässä

Esityslista

1. Kokouksen avaus
Avataan kokous.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa sekä ääntenlaskijaa.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

4. Läsnäolijoiden toteaminen ja äänimäärät
Todetaan kerhojen viralliset edustajat ja äänimäärät (Liite 1). Kirjataan ylös muut läsnäolijat.

5. Go-liiton vuosikertomus.
Liiton tiedottaja Vesa Laatikainen esittelee vuosikertomuksen (Liite 2). Hyväksytään vuosikertomus.

6. Tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
Liiton rahastonhoitaja Antti Holappa esittelee liiton tilit vuodelta 2007. Kuullaan tilintarkastajien lausunto. Hyväksytään tilinpäätös.

7. Vastuuvapauden myöntäminen
Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2007 hallitukselle.

8. Jäsenmaksun suuruus
Vahvistetaan jäsenmaksut vuodelle 2008.
Kerhon jäsenmaksuiksi esitetään 6 euroa normaalilta, 4 euroa opiskelijajäseneltä ja 3 euroa juniorilta (alle 18 v); kerhon minimijäsenmaksuksi 30 euroa sekä henkilöjäsenmaksuksi 12 euroa.

9. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta
Valitaan vuoden 2008 hallitukselle puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.

10. Hallituksen muiden jäsenten valinta
Päätetään hallituksen muiden jäsenten lukumäärästä ja valitaan heidät.

11. Tilintarkastajien valinta
Valitaan vuodelle 2008 kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet.

12. Talousarvio ja toimintasuunnitelma
Liiton rahastonhoitaja Antti Holappa esittelee talousarvion vuodelle 2008. Hyväksytään talousarvio vuodelle 2008. Liiton sihteeri Teemu Rovio esittelee toimintasuunnitelman vuodelle 2008 (Liite 3). Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2008.

13. Sääntömuutos
Liiton tulevat säännöt (Liite 4) on hyväksytty yleiskokouksessa kerran. Hyväksytään liiton uudet säännöt toiseen kertaan ja sovitaan niiden lähettämisestä PRH:lle.

14. SM-dokumentin täydentäminen
Hallitus esittää täydennyksiä SM-säädöksiin (Liite 5). Tutustutaan uusiin säädöksiin ja päätetään niiden hyväksymisestä.

15. Euroopan go-kongressi 2010
Tilannekatsaus kongressijärjestelyihin.
Kongressia hakevat pääkaupunkiseutu, Tampere (Liitteet 8 ja 9), Turku sekä Lahti. Tutustutaan kaupunkien esityksiin ja valitaan kongressikaupunki.
Keskustellaan ja päätetään kongressin päätöksenteosta ja kongressiorganisaation oikeuksista. Perustetaan kongressille johtoryhmä (n. 5 henkeä).
Johtoryhmä vastaa mm. kongressin budjetista ja rahankäytöstä SGL:n ja EGF:n asettamissa puitteissa.

16. Nordisk Go Bladin editorin ja co-editorin valinta
Keskustellaan Nordisk Go Bladin avoinna olevista tehtävistä (Liite 6). Valitaan editor sekä co-editor.

17. Esitys luokituskomitean lakkauttamisesta
Turun Hayashi esittää liiton vuosikokoukselle luokituskomitean lakkauttamista (Liite 7). Keskustellaan luokituskomiteasta ja käsitellään Hayashin esitys.

18. Luokituskomitean jäsenen vaihtuminen
Kare Jantunen on ilmoittanut eroavansa luokituskomiteasta. Mikäli luokituskomitea sai edellisessä kohdassa luottamuslauseen, valitaan Jantusen tilalle uusi edustaja luokituskomiteaan.

19. Luokitusmääräyksen täydentäminen
Luokituskomitea esittää, että kolme luokituskomitean jäsentä yhdessä saa korottaa pelaajan mille tasolle tahansa. Käsitellään, mikäli luokituskomitea sai kohdassa 16 luottamuslauseen.

20. Ilmoitusasiat
Käsitellään ilmoitusasiat ja muut esille tulevat asiat.

21. Kokouksen päätös
Päätetään kokous.
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Re: Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2008 - pöytäkirja

Post by Vesa »

LIITE: Toimintakertomus 2007

Suomen Go-liitto ry:n toimintakertomus vuodelta 2007

Liitto on jäsenenä Maailman Go-liitossa (International Go Federation, IGF) ja Euroopan Go-liitossa (European Go Federation, EGF).

EGF:n yleiskokouksessa Itävallan Villachissa Suomi säilytti ilman ongelmia Euroopan go-kongressin v.2010 isännyyden, jonka pitopaikaksi tuossa vaiheessa esitettiin Helsingin seutua, Turkua, Lahtea tai Tamperetta.

Liiton jäseniä vuonna 2007 olivat Helsingin Go-kerho ry, Boshi ry, Kanpai ry, Turun Hayashi ry, Oulun Goonpellaajat ry, Saimaan Go ry (SaiGo), Tengen ry, Polin Go-kerho ry (PoGo) ja Helsingin yliopistollinen go-seura (YliGo). Liitolla oli noin 210 välillistä jäsentä. Henkilöjäseniä ei ollut.

Liiton sääntöjä uudistettiin, ja vuosikokouksessa 2007 ne hyväksyttiin toisen kerran, jonka jälkeen säännöt lähetettiin Patentti- ja rekisterihallitukseen hyväksyttäviksi. PRH palautti säännöt muutosehdotuksin, joten uudet PRH:n kommenttien mukaan korjatut säännöt vaativat vielä kaksi hyväksyntää yleiskokouksissa.

Sääntömääräisessä yleiskokouksessa huhtikuussa Helsingissä go-liiton uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Suvi Leppänen, Matti Siivolan jatkaessa varapuheenjohtajana.
Muita hallituksen jäseniä olivat Antti Holappa, Vesa Laatikainen, Miika Nikula, Teemu Rovio, Jesse Savo, Jaakko Särelä, Ilkka Virta ja Jaakko Virtanen.

Hallitus kokoontui sääntömääräisten yleiskokouksien välillä kuusi kertaa sekä virtuaalikokouksien muodossa asioista päätettiin kuusi kertaa.

Marraskuussa järjestettiin go-liiton ylimääräinen yleiskokous, jossa edellisen vuoden tilinpäätös hyväksyttiin, v.2006 hallitukselle myönnettiin tili- ja vastuuvapaus ja luokituskomitea perustettiin.

Turnaustoiminta

Turnaustoiminta oli erittäin vilkasta sekä kotimaassa että ulkomailla.

Ulkomaat, MM- ja EM-turnaukset

Nuorten EM-turnauksessa Hollannin Zandvoortissa maaliskuussa Suomea edustivat Javier-Aleksi Savolainen (7.) ja Antti Mankinen (32.). Joukkueen johtajana toimi Antti Holappa.

Pohjoismaiden mestaruuskisoissa Helsingissä pääsiäisenä huhtikuussa Vesa Laatikainen voitti Pohjoismaiden mestaruuden 9. kerran, Antti Holappa oli toinen (SOSOS-vertailussa vain 2 pistettä Vesan jäljessä) ja Kare Jantunen kolmas.

28. Amatöörien maailmanmestaruuskisat pidettiin toukokuussa Tokiossa, Japanissa. Suomea edustava Otso Alanko sijoittui 30:nneksi.

Euroopan Go-kongressiin Itävallan Villachissa heinäkuussa osallistui Suomesta yli 30 pelaajan joukkue. Vesa Laatikainen sijoittui parhaiten pääturnauksessa 10. sijalle eli eurooppalaisista viidenneksi.

Pari-gon EM-kisoissa kesäkuussa Venäjän jokilaivalla Suomea edustivat Sinikka Siivola ja Matti Siivola sijoittuen 8:nneksi.

Opiskelijoiden euroopanmestaruuskisoissa Tukholmassa, Ruotsissa elokuussa Suomella oli 7 pelaajan edustus. Parhaimmaksi suomalaisista sijoittui Mikko Siukola (5.).

The 2nd Korea Prime Minister Cupissa Korean Suwonissa lokakuussa Suomea edusti Matti Siivola (35.).

The 18th International Amateur Pair Go Championship -turnauksessa Tokiossa, Japanissa Suomea edusti Suvi Leppänen ja Teemu Rovio sijoittuen 16:nneksi.

London Open Go Congress -turnauksessa uudenvuoden alla pelasi 9 suomalaista pelaajaa. Antti Holappa oli suomalaisista paras 15:ntenä.

Muita ulkomaisia turnauksia, joihin suomalaiset gonpelaajat osallistuivat, olivat mm. Jusandan Tukholmassa, British Open Campridgessa, Pariisin Toyota-Pandanet European GP pääsiäisenä, Tallinna 2007, Leksandin (Ruotsi) go-leiri, Linköping Open ja jopa Ibero-Amerikan Go-kongressi Ecuadorissa.

Kotimaa

Turnauksia järjestettiin Suomessa nelisenkymmentä vuoden 2007 aikana.

Suomi-GP-turnaussarjan turnauksia olivat:

Takapotku Open, helmikuu, voittaja Vesa Laatikainen
Turku GP, kesäkuu, voittaja Kari Visala
Älypelit-turnaus Oulussa, syyskuu, voittaja Antti Törmänen
Kani6-turnaus Tampereella, marraskuu, voittaja Miika Nikula

Suomi-GP 2007:n voitti Kari Visala. Kerhojen GP:n voitti Kanpai, tosin tasapisteissä Helsingin go-kerhon kanssa.

Joukkueiden Suomen mestaruus –turnaus pidettiin huhtikuussa Oulussa. YliGo I voitti mestaruuden.

Pari-gon Suomen mestaruuden voitti Sari Kohonen ja Vesa Laatikainen Herralassa kesäkuussa järjestetyssä turnauksessa.

Nuorten Suomen mestaruus –turnausta ei järjestetty vuonna 2007 vähäisen osallistumishalukkuuden vuoksi.

Naisten Suomen mestaruudesta pelattiin elokuussa Porissa. Mestaruuden voitti toistamiseen Suvi Leppänen.

SM-karsinta I -turnauksen Turussa syyskuussa voitti Janne Määttä ja jatkoon pääsivät myös Markku Jantunen, Teemu Rovio, Jaakko Virtanen, Pekka Lajunen, Tuomas Hella ja Juho Heikkinen.

SM-karsinta II pidettiin 16 pelaajan modifioituna sveitsiläisenä turnauksena Helsingissä syyskuun lopussa. Turnauksen voitti Matti Siivola ja jatkoon itsensä pelasivat myös Mikko Siukola ja Kari Visala.

SM-sarjan marraskuussa Vantaalla voitti Vesa Laatikainen. Toiseksi tulivat Matti Siivola ja Mikko Siukola. Play-offin finaalipaikasta joulukuussa Vantaalla voitti Mikko Siukola 1-0 mutta finaalipelit Vantaalla ja Espoossa Vesa Laatikainen 2-0, joka näin voitti 18. Suomen mestaruutensa.

Lisäksi järjestettiin go-kesäleiri Päivölässä kesä-heinäkuussa, johon osallistui yli kaksikymmentä pelaajaa.


Vuoden 2007 voimassa olevat mestaruudet ja tittelit

Pohjoismaiden mestari: Vesa Laatikainen
Suomen mestari: Vesa Laatikainen
Naisten Suomen mestari: Suvi Leppänen
Nuorten Suomen mestari: -
Joukkueiden Suomen mestari: YliGo I (Mika Urtela, Mikko Siukola, Miika Nikula, Olli Hella)
Suomen Kisei: Matti Siivola
Turun mestari: Jesse Savo
Oulun mestari: Antti Törmänen
YliGon Kunkku: Mika Urtela


Vuonna 2007 uusia dan-tason saavuttaneita suomalaispelaajia olivat

Mattila, Ilkka, Oulu
Savolainen, Javier-Aleksi, Helsinki
Lajunen, Pekka, Helsinki
Nyyssönen, Juuso, Tengen
Nisumaa, Toni, Kajaani
Heikkinen, Juho, PoGo
Hella, Tuomas, Rajamäki
Helenius, Jan-Krister, Hayashi
Pälvi, Konsta, HGK
Ruohonen, Rauli, PoGo
Ritakallio, Samuel, Gotek
Viitanen, Timo, Tampere
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Re: Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2008 - pöytäkirja

Post by Vesa »

LIITE: Toimintasuunnitelma 2008

Go-liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2008

Suomen Go-liitto järjestää Suomen mestaruuskilpailut, naisten Suomen mestaruuskilpailut ja joukkueiden Suomen mestaruuskilpailut. Mikäli tarvetta ilmenee, liitto järjestää myös pari-gon Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten Suomen mestaruuskilpailut.

Liitto pyrkii pitämään yllä ja lisäämään kilpailutoimintaa eri puolilla maata mm. järjestämällä Suomi GP-turnaussarjan sekä erillisen GP-sarjan. Lapsille järjestetään oma go-leiri kesällä.

Liitto pyrkii parantamaan pelin tuntemusta Suomessa sekä hankkimalla uusia pelaajia että kohottamalla vanhojen pelitasoa.

Liitto kannustaa kerhoja järjestämään go-kursseja Suomen aloittelijoille.

Kongressitoimikunta järjestelee aktiivisesti Euroopan go-kongressi 2010:tä.

Liitto pitää yhteyksiä ulkomaisiin pelaajiin ja on jäsenenä kansainvälisessä Go-liitossa (IGF) sekä Euroopan Go-liitossa (EGF). Vuonna 2008 liitytään myös maailman pari-go-liittoon.
Vesa
Go liiton hallitus
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Re: Suomen Go-liitto ry:n vuosikokous 2008 - pöytäkirja

Post by Vesa »

LIITE: Vastine Turun Hayashin lakkautusesitykseen:

Luoktuskomitean perustamiseta valmistellessa ajatus oli, että pelaajat,
jotka tarvitsevat korotuksen luokituskomitealta esittäbvät itse
anomuksen tai sitten heidän kerhonsa tekee anomuksen. Kun luokituskoitea
oli perustettu kävi toisin. Ihmiset innostuivat anomaan korotuksia
pelaajille, jotka asuivat eri paikkakunnilla eikä näille pelaajaille
välttämättä ilmoitettu asiasta mittän. Lyokituskomiteapäätöksessä on
pykälä, että samaa henkilöä koskevaa esitystä ei oteta käsitteöyybn, jos
edelisestä on alle kolme kuukautta. Tästä seurasi tietämisongelma: jos
kuka tahansa voi ehdottaa korotusta kenelle tajansa, mistä tietää, onko
jostakusta korotusehdotus sisällä? Henkilötietolaki ei salli
korotusehdotuksen julkistamista ilman asianomaisen lupaa.
Korotusehdokkaale itselleen, hänen kerhonsa edustajalle ja liiton
hallitukselle asia voidaan kertoa. Se ei kuitenkaan ole julkistamista.
Tlannetta mutkistaa hallituksen päätös viime syksyltä todeta pelaaijien
jäsenyydet liitossa vasta jälkikäteen. Mitä luokituskomitea voi
ilmoittaa, jos se ei tiedä onko korotusehdokas liiotn jäsen vai ei?
Ongelmia t tulee jos korotettu ei ole jäsen.

Joidenkin ehdotusten pitkä käsuttelyaika luokituskomiteassa on
herättänyt tyytymättömyyttä. Luokituskomitea ei kuitenkaan ole ylittänyt
määräaikaansa. Korotuspäätökset perustuvat toistaiseksi keväällä 2005
anntun luokitusmääräysen oikeukissin. Korotuksiin tarvitaan vaihteleva
määrä jäseniä. Myönteiset päätökset syntyvät yleensä nopeasti. Muutaman
kielteisen päätöksen tekeminen on ollut hidasta, kun kaikki jäsänet
eivät oleilmoittaneet kantaansa korotukseen. Kielteinen päätös on
syntynyt, kun on todettu, ettäeivät ilmoittamattomat kannat
myöntesinäkään riitä tekemmän korotusta tai käsittelyn määräaika on
mennyt umpeen. Vaikka pari jäsentä on toimut nopeast, se ei ole
riittänyt. Jatkossa luokituskomitean on tarkoitus viikon kuluessa antaa
myönteinen tai kielteinen päätös tai ilmoittaa, että asian käsittely
jatkuu.

Luoituskomitea vastustaa sitä, että hallityuksen jäsenet ottavat
yksittäisiä korotustapauksia käsittelyyn hallituksessa.

Tässä on lopuksi vastuksia Turun Hayashin esittämiin moitteisiin.

Antti Soukan korotusehdotusta ei jätetty ottamatta käsittelyyn
ensimmäisellä kerralla. Koska korotusperusteeksi esitetty Turku-sarja ei
ollut luokituskomitean jäsenille tuttu tarvittiin aikaa asiaan
perehtymiseen. Menettelyä paranneettiin kuitenin niin, että jatkossa
vastaaotetuista ehdotuksista ryhdyttiin antamaan vastaanottokuittauksia.
Antti on luokituskomitean korottama. Morottajan ja Savon pitkä
käsittelyaika selitettiin jo aiemmin. Kirjenvahtdota sanottakoon, että
epäselvän vastauksen täydentäminen myöhemmin tapahtui minuuttia
myöhemmin.

Turun Hayashi in ollut aktiivinen korotuksien ehdottaja. Valitettavasti
tämän takia toiminna käynnistymisessä olevia alkuhankaluuksia on
kertynyt Hayashin osalle useita.

Suomen Go-liitto ry:n luokituskomitea
Post Reply