Turnauskäyttäytyminen

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Suvi
Go liiton hallitus
Posts: 756
Joined: Wed Jul 21, 2004 12:51 pm
Location: Tampere

Turnauskäyttäytyminen

Post by Suvi »

Pelaajan tulisi tutustua turnausesitteeseen ja lukea tiedot peliajasta, aikataulusta, komista, mahdollisista tasoituksista.

Ilmoittautuessa turnaukseen pelaaja tekee sopimuksen turnauksen järjestäjän kanssa. Pelaaja sitoutuu noudattamaan turnaussääntöjä ja turnausesitteen määräyksiä ja järjestäjä lupautuu järjestämään turnauksen esitteen mukaisesti.

Osallistuminen kierroksille
Pelaajan on osallistuttava kaikille kierroksille, ellei muuta ilmoiteta. Jos pelaajalla on tarvetta jättää turnaus kesken tai jokin kierros pelaamatta, tulee hänen pyytää tähän lupa tuomarilta mahdollisimman aikaisin, mielellään jo ilmoittautuessa. Luvattomasta poissaolosta voi tulla seuraamuksia.

Aikataulu, kellon käyttö, byoyomi

Turnausaikataulu on tehty noudatettavaksi. Kello tulisi käynnistää aikatulun mukaisella hetkellä. Poikkeuksena on parituksen myöhästyminen. Pienessäkin turnauksessa parituksen tulisi olla valmis 5-10 minuuttia ennen kierrosta, joten tällaisessa tapauksessa 5 minuutin odotus ei ole kiellettyä. Kesken pelin kelloa ei saa pysäyttää, muutoin kuin tuomarin hakemiseksi kiistaa ratkaisemaan. Jos tuomari havaitsee, että pelaajien kelloista yhteensä käyttämä aika ei täsmää kierroksen alusta kuluneeseen aikaan, hän voi korjata asian.

"Kohteliaisuus" vastustajaa kohtaan jättämällä kello käynnistämättä voi muuttua epäkohteliaisuudeksi muita kohtaan, jos turnaus tämän takia venyy. Pelaajia ei voi velvoittaa pelaamaan turnauksen ilmoitetun päättymisajan jälkeen.

Tuloksen merkintä
Tulos tulisi ilmoittaa allekirjoitetulla tuloslipukkeella. Ellei näitä ole käytössä, merkitään tulos parituslistaukseen. Ellei listaakaan ole, tulos ilmoitetaan muulla järjestäjien ilmoittamalla tavalla. Turnauksen paritustietokoneeseen ei saa koskea ilman järjestäjien lupaa.

Tuomarin valtuudet
Tuomari huolehtii, että turnaus etenee sujuvasti, häiriöttä ja aikataulussa. Tuomarin päätöksiä ja määräyksiä on noudatettava. Jos pelaaja on päätöksestä eri mieltä, voi siitä valittaa vetoomuslautakunnalle, jos sellainen on nimetty (tai liittoon). Päätöstä on kuitenkin noudatettava, kunnes se kumotaan.

Muuta
Pelaaja ei saa sekaantua muiden peleihin. Jos hän havaitsee (tai epäilee) sääntöjä rikotun, hän ei saa ilmoittaa asiasta pelaajille, vaan asiasta on ilmoitettava tuomarille.
Post Reply