Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 29.9.07 esityslista

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 29.9.07 esityslista

Post by Vesa »

Aika: lauantai 29.9.2007 klo 20
Paikka: SM-II -karsinnan turnauspaikka

Esityslista:

1. Kokouksen avaus


2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen
Esitys: hyväksytään esityslista.

4. KAC-päälinjat ja tulevien menettelytapojen päättäminen
Forumilla on keskusteltu Korean Ambassador's Cupista.

Esitys: Päätetään KAC:n päälinjoista:
- KAC:n suhde MM-pistesysteemiin
- osallistujarajoitukset
- yksi vkl vai laajempi systeemi

Päätetään järjestelyjen etenemisestä.

5. Eurooppa Cupin sponsoroitu turnaus
Matti Siivola on ehdottanut seuraavaa:
"Jos jokin taho järjestää EC-turnauksen välivuonna, sillä on etusija järjestää turnaus sponsoroituna vuonna. Jos useampi aikoo järjestää EC:n välivuonna, on etusija isomman pistemäärän tunauksen järjestäneillä. Jos useampi on samoilla pisteilä mukana, hallitus äänestää näiden välillä.
Jos kaikki parhaat hakijat saavat aikaan neuvottelutuloksen, jossa jaetaan tulot, menot ja turnaukset kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, järjestely voidaan hyväksyä."

Esitys: Hyväksytään Matti Siivolan ehdotus.

6. Suomen edustus Ing Cupissa
Suomi tienasi viime kesän EGC:ssä 29,5 pistettä Ing-Cupia varten. Suomella on tämän seurauksena yksi paikka viiteen seuraavaan Ing Cupiin (2008-2012). Seuraavat Ing Cupit ovat 13.-16.3.2008 Pietarissa ja 2009 Hollannissa go-keskuksessa. Edustajan täytyy olla vähintään 4 dan. Euroopan go-kongressissa Villachissa pisteitä Suomelle keräsivät Vesa Laatikainen, Matti Siivola sekä Antti Törmänen.

Matti Siivola on ehdottanut, että tarjotaan vuoden 2008 edustuspaikkoja pisteitä keränneille, eli Vesa Laatikaiselle, Matti Siivolalle sekä Antti Törmäselle, edellämainitussa järjestyksessä.

Esitys: Hyväksytään Matti Siivolan ehdotus.

7. Jäsenlistojen kerääminen
Teemu Rovio on ehdottanut seuraavaa:

"Jokaisen liiton turnauksen jälkeen turnausjärjestäjä lähettää liiton sihteerille listan pelaajista ja kerhoista, joihin pelaajat ovat ilmoittaneet kuuluvansa.

Välittömästi vuoden viimeisen liiton turnauksen jälkeen liiton sihteeri lähettää kerhojen jäsenvastaaville tai vastaaville listat pelaajista, jotka ovat väittäneet kuuluvansa kuhunkin kerhoon. (Tämä auttaa kerhoja velkomaan jäsenmaksuja näiltä pelaajilta.) Jäsenvastaavat täydentävät listat siten, että niissä ovat kaikki ko. kerhon sen vuoden jäsenet. Seuraavan vuoden jäsenmaksut peritään näiden listojen mukaan.

Jos pelaaja on ilmoittanut kuuluvansa kerhoon, mutta ei ole koko vuonna kerhon jäsen, tarjotaan hänelle mahdollisuus liittyä liittoon henkilöjäseneksi. Jos hän kieltäytyy, hän ei voi seuraavana vuonna osallistua liiton turnauksiin."

Kerhot ovat kyselleet "liiton turnauksen" määritelmästä. Esiin nousseita tulkintoja on ainakin kolme erilaista.

Esitys: Hyväksytään Teemu Rovion ehdotus jäsenlistojen keräämisestä ja päätetään sen käyttöönoton ajankohdasta. Keskustellaan siitä, mikä on liiton turnauksen määritelmä.

8. Liiton ylimääräinen yleiskokous
Liiton uusia sääntöjä ei ole vielä hyväksytty PRH:ssa, joten syyskokousta ei voida niihin vedoten pitää. Syyskokouksen pitämisestä on kuitenkin merkittävää etua, mm. hallituksen valinta seuraavalle vuodelle.

Esitys: Kutsutaan koolle liiton ylimääräinen yleiskokous 24.11.2007 ja käsitellään siellä sääntömääräiset syyskokouksen asiat.

9. Liiton rahatilanne
Käydään läpi liiton rahatilanne, mm. jäsenmaksut, GP-maksut, Janne Määtän lentolipun tilanne ja muut mahdollisesti esille tulevat raha-asiat.

11. Go-kongressi 2010
Keskustellaan vuoden 2010 go-kongressin järjestelyistä.

10. Turnauskalenteri
Turnauskalenterin tämänhetkinen versio on osoitteessa http://www.cs.tut.fi/~leppan35/turnausk ... i2008.html.

Esitys: Käydään läpi turnauskalenteriehdotus, tehdään mahdolliset tarvittavat muutokset ja hyväksytään turnauskalenteri vuodelle 2008 pienin muutosvarauksin.

11. Muutokset SM-systeemiin
Esille on noussut halukkuutta tehdä muutoksia SM-systeemiin. Keskustellaan muutosta tarvitsevista kohdista ja mietitään aikataulu systeemiehdotuksen muuttamiselle.

12. Muut esille tulevat asiat

13. Kokouksen päättäminen

Tampereella 26.9.2007
Suvi Leppänen
PJ
Post Reply