Suomen Go-liitto ry:n yleiskokous 24.11.2007

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen Go-liitto ry:n yleiskokous 24.11.2007

Post by Vesa »

Suomen Go-liitto ry:n ylimääräinen yleiskokous 2007
 • * Aika: 24. marraskuuta 2007
  * Paikka: Tekniikankatu 9, Hervanta
  * Läsnäolevat jäsenkerhojen edustajat
  o Pekka Lajunen, HGK
  o Janne Nikula, Yligo
  o Teemu Rovio, Kanpai
  o Jesse Savo, Hayashi
  o Matti Siivola, Boshi
  o Ilkka Virta, SaiGo
  * Muut läsnäolijat:
  o Antti Holappa
  o Suvi Leppänen
  o Miika Nikula
1. Kokouksen avaus
Liiton puheenjohtaja Suvi Leppänen avasi kokouksen 20:25.

2. Kokouksen järjestäytyminen
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Suvi Leppänen ja sihteeriksi Teemu Rovio. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Janne Nikula ja Miika Nikula. Ääntenlaskijoiksi valittiin Ilkka Virta ja Jesse Savo.

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen työjärjestys
Hyväksyttiin yksimielisesti kokoukselle työjärjestys.

5. Tilinpäätös 2006 ja tilintarkastajien lausunto
Esiteltiin Suomen go-liiton vuoden 2006 tilinpäätös ja kuultiin tilintarkastajien lausunto.

6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
Vahvistettiin Suomen go-liiton vuoden 2006 tilinpäätös. Vuoden 2006 hallitukselle myönnettiin vastuuvapaus (J. Nikula esitti, P. Lajunen kannatti.)

7. Luokituskomitean perustaminen
Luokituskomitea perustettiin esityksen mukaan. (T. Rovio ehdotti, J. Nikula kannatti.)

8. Go-kongressin pitopaikkaehdokkaat
Go-kongressin pitopaikaksi mielivien paikkojen (pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, Lahti) tulee ilmoittaa hallitukselle 12. tammikuuta 2008 mennessä olevansa mukana kisassa. Kisakaupunki valitaan vuosikokouksessa.

9. Muut asiat
* Luokituskomitea ilmoitti kyu-tason luokituksia koskevan uuden luokitusmääräyksen.
* Takapotku on luultavasti GP-turnaus.

10. Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja Suvi Leppänen päätti kokouksen 20:50.
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Liite 1: Esitys luokituskomitean perustamiseksi

Post by Vesa »

Luokituskomitea on Suomen Go-liitto ry:n pysyväismääräyksellä asettama
toimikunta. Liiton kokous voi muuttaa kokoonpanoa tai purkaa
komitean. Toimikunnan toimialaan kuuluvat go-pelaajien, erityisesti
dan-pelaajien, luokitukset Suomessa. Toimikunta säätelee luokittamista
luokitusmääräyksin ja korottaa tarvittaessa ylimmät
dan-pelaajaat. Toimikunta vastaa, että EGF:n gor-systeemiin
tarvittavat turnaustulokset toimitetaan perille ja pyrkii siihen, että
suomalaiset luokitukset vastaavat muun Euroopan luokituksia.

Kyu-tason korotuksia säätelevät määräykset tulevat voimaan suoraan
komitean päätöksellä. Dan-tason korotuksia säätelevät määräykset
tulevat voimaan liiton kokouksen vahvistettua ne. Luokituskomitealla
on oikeus alentaa luokituksia tarvittaessa.

Luokituskomitealla voi ehdottaa dan-tason korotuksia. Komitea
käsittelee ehdotukset kuukauden kuluessa ehdotuksesta paitsi toukokuun
puolivälin ja heinäkuun lopun välillä sekä marraskuun puolivälin ja
joulukuun lopun välillä tulleet ehdotuksen kahden kuukauden
kuluessa. Uutta samaa henkiloä koskevaa ehdotusta ei kuitenkaan oteta
vastaan ennen kuin kolme kuukautta on kulunut
edellisestä. Luokituskomitea päättää sisäisesti, miten ehdotukset
käsitellään. Luokituskomitea voi järjestää luokitusten
testaustilaisuksia.

Luokituskomitean kokoonpanoksi ehdotetaan: Matti Siivola, Kare
Jantunen, Antti Törmänen ja Kari Visala. Ensimmäinen toimikausi on
kaksi vuotta.
Post Reply