Page 1 of 1

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 12.1.08 esityslista

Posted: Wed Jan 09, 2008 5:31 pm
by Vesa
Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 12.1.2008

Aika: lauantai 12.1.2008, heti pelien jälkeen.
Paikka: Karhunpesä (KAC:n turnauspaikka), Helsinki

Asialista:

1. Kokouksen avaaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. PM-arvon myöntäminen pikapeliturnaukselle
4. Peking 2008, tilannekatsaus
5. WAGC-edustus
6. SGP:n ja GP:n hallinnointi
7. MM-pistesysteemin muutokset
8. Joukkue-SM
9. Liiton sähköpostilistat
10. Kongressin tilanne
11. Liiton säännöt
12. Liiton raha- ja jäsentilanne
13. Vuosikokouksen valmistelua
14. SM-systeemin hienosäätö
15. Parigo-liittoon liittyminen
16. Luokituskomitea
17. KPMC-edustus
18. Joukkue-EM
19. Muut esille tulevat asiat
20. Kokouksen päättäminen