Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 12.1.2008

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 12.1.2008

Post by Vesa »

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokouksen pöytäkirjan tiivistelmä (täydellinen pöytäkirja seuraavassa viestissä)


PM-ARVON MYÖNTÄMINEN PIKAPELITURNAUKSELLE
Yksimielisesti päätettiin, että Suomi ei kannata PM-arvon myöntämistä PM-kisojen yhteydessä järjestettävälle pikapeliturnaukselle.

PEKING 2008
Päätettiin yksimielisesti, että osallistumismaksu on Kiinaan matkaaville suomalaispelaajille korkeintaan 80 dollaria. Mahdollisen erotuksen maksaa liitto. Sponsoroitujen lentolippujen taloudellinen hyöty jaetaan matkaavien pelaajien kesken tasan. Matti Siivola koordinoi ilmoittautumiset.

JOUKKUE-SM
Hakuaika on ohi, ja hakemuksia ei ole tullut. Hakuaikaa pidennetään kaksi viikkoa. Kisoja yritetään tarjota Jyväskylään.

KONGRESSI 2010
Turku, Tampere, pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat yhä mahdollisia kongressikaupunkeja. Järjestyspaikan on oltava selvillä hyvissä ajoin ennen Ruotsin kongressia.

LIITON SÄÄNNÖT
PRH:hon on oltu yhteydessä. Sääntöihin tehtävät korjaukset ovat pääpiirteittäin selviä. Takapotkussa pidetään ylimääräinen yleiskokous, jossa korjatut säännöt voidaan hyväksyä ensimmäisen kerran.

LIITON RAHA- JA JÄSENTILANNE
Liiton rahatilanne on vakaa. Muutamien kerhojen jäsenmaksut 2007 ovat vielä saamatta.

MAAILMAN PARI-GO-LIITTO
Päätettin yksimielisesti liittyä Maailman pari-go-liittoon, sillä se on ilmaista.

LUOKITUSKOMITEA
Hallitus esitti toivomuksen, että luokituskomitea julkaisisi kokouksistaan pöytäkirjoja ja esittäisi päätöksiensä perustelut julkisesti. Luokituskomitean pitäisi saada välittömästi julki, että korotusehdotus on käsittelyssä. Korotusehdotuksiin pitäisi liittää ko. henkilön yhteystiedot, jotta komitea voisi ilmoittaa ensimmäisenä asianosaiselle itselleen.

KAC:N PALKINNOT JA KPMC-EDUSTUS
Päätettiin yksimielisesti, että KAC:n cup-osuuden voittaja on Suomen virallinen KPMC-edustaja. Cupin finaalissa hävinnyt on ensimmäinen varaedustaja ja saa toisen palkinnon. Kolmas ja seuraavat palkinnot jaetaan McMahon-turnauksen sijoitusjärjestyksessä, ei kuitenkaan cup-finalisteille.

JOUKKUE-EM-KISAT
Ensimmäisenä ilmoittautuva joukkue on Suomen virallinen edustaja.

MUUT ASIAT
Luokituskomitea valmistelee uutta dan-luokitusmääräystä vuosikokoukselle. Esityksen mukaan luokituskomitea antaisi kaikki dan-korotukset.
Last edited by Vesa on Sun Jan 20, 2008 1:52 pm, edited 1 time in total.
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Re: Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 12.1.2008

Post by Vesa »

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous
 • Aika: 12. tammikuuta 2008
  Paikka: Ravintola Karhunpesä, Helsinki
  Läsnä:
  Antti Holappa
  Vesa Laatikainen
  Suvi Leppänen
  Teemu Rovio
  Jesse Savo
  Matti Siivola
  Jaakko Särelä
  Jaakko Virtanen
1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja Suvi Leppänen avasi kokouksen kello 18:57.

2. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

3. PM-ARVON MYÖNTÄMINEN PIKAPELITURNAUKSELLE
Yksimielisesti päätettiin, että Suomi ei kannata PM-arvon myöntämistä PM-kisojen yhteydessä järjestettävälle pikapeliturnaukselle. Kansallisia pikapelimestaruuskisoja ei ole aiemmin ollut; pikapeliturnauksella ei ole varsinaista perinnettä eikä esikuvaa. On epäselvää, mitä "pikapeli" edes merkitsee tässä yhteydessä.

4. PEKING 2008
Päätettiin yksimielisesti, että osallistumismaksu on Kiinaan matkaaville suomalaispelaajille korkeintaan 80 dollaria. Mahdollisen erotuksen maksaa liitto. Sponsoroitujen lentolippujen taloudellinen hyöty jaetaan matkaavien pelaajien kesken tasan. Matti Siivola koordinoi ilmoittautumiset.

5. WAGC-EDUSTUS
Suomen virallinen edustaja vuoden 2008 amatöörien MM-kisoissa on Lauri Paatero.

6. SGP:N JA GP:N HALLINNOINTI
Päätettiin yksimielisesti, että vuosikokouksessa valitaan GP-vastaava.

7. MM-PISTESYSTEEMIN MUUTOKSET
Päätettiin yksimielisesti, että tänä vuonna muutoksia ei tehdä.

8. JOUKKUE-SM
Hakuaika on ohi, ja hakemuksia ei ole tullut. Hakuaikaa pidennetään kaksi viikkoa. Kisoja yritetään tarjota Jyväskylään.

9. LIITON SÄHKÖPOSTILISTAT
Kysytään, suostuvatko kaikki mukaan liiton "pienelle listalle". Vesa Laatikainen oli vapaaehtoinen vastaamaan niihin posteihin, joihin tarvitsee vastata. Vastauksista laitetaan kopiot hallituksen listalle.

10. KONGRESSI 2010
Turku, Tampere, pääkaupunkiseutu ja Lahti ovat yhä mahdollisia kongressikaupunkeja. Järjestyspaikan on oltava selvillä hyvissä ajoin ennen Ruotsin kongressia.

11. LIITON SÄÄNNÖT
PRH:hon on oltu yhteydessä. Sääntöihin tehtävät korjaukset ovat pääpiirteittäin selviä. Takapotkussa pidetään ylimääräinen yleiskokous, jossa korjatut säännöt voidaan hyväksyä ensimmäisen kerran.

12. LIITON RAHA- JA JÄSENTILANNE
Liiton rahatilanne on vakaa. Muutamien kerhojen jäsenmaksut 2007 ovat vielä saamatta.

13. VUOSIKOKOUS
Forumilla työstetään esitys vuosikokouskutsuksi. Vesa Laatikainen tekee toimintakertomuksen, Teemu Rovio toimintasuunnitelman.

15. MAAILMAN PARI-GO-LIITTO
Päätettin yksimielisesti liittyä Maailman pari-go-liittoon, sillä se on ilmaista.

16. LUOKITUSKOMITEA
Hallitus esitti toivomuksen, että luokituskomitea julkaisisi kokouksistaan pöytäkirjoja ja esittäisi päätöksiensä perustelut julkisesti. Luokituskomitean pitäisi saada välittömästi julki, että korotusehdotus on käsittelyssä. Korotusehdotuksiin pitäisi liittää ko. henkilön yhteystiedot, jotta komitea voisi ilmoittaa ensimmäisenä asianosaiselle itselleen.

17. KAC:N PALKINNOT JA KPMC-EDUSTUS
Päätettiin yksimielisesti, että KAC:n cup-osuuden voittaja on Suomen virallinen KPMC-edustaja. Cupin finaalissa hävinnyt on ensimmäinen varaedustaja ja saa toisen palkinnon. Kolmas ja seuraavat palkinnot jaetaan McMahon-turnauksen sijoitusjärjestyksessä, ei kuitenkaan cup-finalisteille.

18. JOUKKUE-EM-KISAT
Ensimmäisenä ilmoittautuva joukkue on Suomen virallinen edustaja.

19. MUUT ASIAT
Luokituskomitea valmistelee uutta dan-luokitusmääräystä vuosikokoukselle. Esityksen mukaan luokituskomitea antaisi kaikki dan-korotukset.

20. Puheenjohtaja Suvi Leppänen päätti kokouksen 20:20.


LIITE 1: TYÖJÄRJESTYS

1. Kokouksen avaaminen
2. Esityslistan hyväksyminen
3. PM-arvon myöntäminen pikapeliturnaukselle
4. Peking 2008, tilannekatsaus
5. WAGC-edustus
6. SGP:n ja GP:n hallinnointi
7. MM-pistesysteemin muutokset
8. Joukkue-SM
9. Liiton sähköpostilistat
10. Kongressin tilanne
11. Liiton säännöt
12. Liiton raha- ja jäsentilanne
13. Vuosikokouksen valmistelua
14. SM-systeemin hienosäätö
15. Parigo-liittoon liittyminen
16. Luokituskomitea
17. KPMC-edustus
18. Joukkue-EM
19. Muut esille tulevat asiat
20. Kokouksen päättäminen
Post Reply