Page 1 of 1

Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous 9.5. pöytäkirja

Posted: Mon Jun 08, 2009 1:36 pm
by Vesa
Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous

Aika: 9.toukokuuta 2009
Paikka: Uusi ylioppilastalo, Helsinki
Läsnä:
Juho Heikkinen
Janne Nikula
Pekka Keipi
Vesa Laatikainen
Suvi Leppänen
Teemu Rovio
Mikko Salminen

1. KOKOUKSEN AVAUS

Puheenjohtaja Suvi Leppänen avasi kokouksen kello 11:11.

2. HALLITUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Todettiin vuosikokouksen valinneen liiton puheenjohtajaksi Suvi Leppäsen ja varapuheenjohtajaksi Janne Nikulan. Liiton sihteeriksi valittiin Teemu Rovio ja rahastonhoitajaksi Miika Nikula. Päätettiin siirtää liiton tilinkäyttöoikeudet Antti Holapalta Miika Nikulalle ja lähettää PRH:hon nimenkirjoitusoikeuksien muutokset.

3. KOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYS

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.

4. TOIMIHENKILÖIDEN VALINTA

Valittiin liiton tiedottajaksi Vesa Laatikainen, liiton turnausvastaavaksi Janne Nikula ja liiton jäsenvastaavaksi Mikko Salminen.

5. VIRTUAALIKOKOUSKÄYTÄNTÖ

Virtuaalikokous kutsutaan koolle hallituksen forumilla. Äänestysaikaa on seitsemän päivää kokouksen alkamisesta. Kokouksen voi päättää aiemmin, jos kaikki ovat äänestäneet.

Hallituksen sähköpostilista on finland AT eurogofed.org. Vanha lista on mainittuna vielä eri paikoissa, ja tällä vanhalla listalla on vanha hallitus. Vesa Laatikainen ottaa yhteyttä Tony Atkinsiin, jotta listalle saadaan uusi hallitus. Ennen kuin uusi lista on päivitetty, hallitukseen saa sähköpostitse yhteyden ottamalla sähköpostiosoitteet copypastena hallituksen forumilta.

6. SGP JA GP 2008

Päätettiin julkaista tieto, että ansaitsemaansa GP-palkintoa voi hakea Suomen go-liitolta vuoden 2009 loppuun saakka. Rahastonhoitaja selvittää palkinnonsaajien tilinumerot. Valtteri Huttunen voitti arvalla Turku GP:n GP-palkinnon. Tiedottaja ilmoittaa asian SuomiGo-wikissä.

SGP 2008 palkinnonsaajat järjestyksessä ovat:
I Mikko Siukola
II Ville Ainali
III Javier-Aleksi Savolainen ja Janne Kössö
V: Kari Visala
Kerhopalkinto: YliGo

SGP- ja GP-maksut vuodelta 2008 peritään kerhoilta!

7. LIITON TALOUDELLINEN TILANNE

Antti Holapalta pyydetään kaikki vuoden 2008 tositteet ja hallitus tekee tilinpäätöksen.

8. TALOUSARVIO 2009

Talousarvio valmistellaan forumilla tilinpäätöksen yhteydessä.

9. KONGRESSIN TALOUDELLINEN TILANNE

Kongressibudjettiin tarvitaan 10 prosentin voittomarginaali, jotta tappiota ei tulisi yllättävien kulujen takia. Liiton hallitus ohjeistaa kongressitoimikunnan tämän marginaalin käytöstä. Tarkoitus on, että marginaali suojaa vain peruutustappioilta ja force majeure -tyyppisiltä yllätyksiltä.

Hallitus seuraa tarkasti kongressin rahaliikennettä. Päätettiin avata kongressille oma tili, johon tilinkäyttöoikeudet tulevat kongressin rahastonhoitajalle, Teemu Roviolle.

10. SM-TURNAUKSET 2009

SM-II-karsinta ja KAC 2010 laitetaan hakuun.

11. TURNAUSTULOSTEN LÄHETTÄMISKÄYTÄNTÖ JA GOR-TESUJIT

Turnaustulokset lähetetään EGD:hen oikein, kukin pelaaja mainitaan tuloksissa sillä luokituksella, jolla hän on turnaukseen ilmoittautunut.

Turnausvastaava Janne Nikula ohjeistaa liiton turnausten järjestäjiä tulosten lähettämisestä ja huolehtii siitä, että liiton turnausten tulokset lähtevät ripeästi.

Vesa Laatikainen ja Janne Nikula tekevät wikiin sivun asiasta.

12. EGF:N HALLITUS

Äänin (5-2) päätettiin ehdottaa Matti Siivolaa EGF:n varapuheenjohtajaksi.

13. DAN-KOROTUSTEN VAHVISTAMINEN

Vahvistettiin seuraavat dan-korotukset:
Ville Ainali 2 dan, Deni Seitz 2 dan, Saammal Morottaja 2 dan, Mika
Urtela 4 dan, Esa Seuranen 4 dan, Janne Määttä 4 dan, Suvi Leppänen 1
dan, Simo Eerola 3 dan, Oiva Moisio 1 dan, Ari-Pekka Perkkiö 3 dan,
Topi Musto 1 dan, Markus Suihko 2 dan, Joni Hanski 1 dan, Antti
Tarvainen 1 dan ja Tuomas Hella 3 dan.

14. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Jääviys hallituksessa on pieni ongelma. Hallituksen jäsenet ovat usein päättämässä asioista, joista epäsuorasti seuraa taloudellista etua - onneksi pientä - hallituksen jäsenille.

15. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 13:02.