Suomen go-liitto ry:n syyskokous 2009 - pöytäkirja

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen go-liitto ry:n syyskokous 2009 - pöytäkirja

Post by Vesa »

Suomen Go-liitto ry:n syyskokous 2009

Aika: 12. joulukuuta 2009
Paikka: Uusi ylioppilastalo, Helsinki
Läsnäolevat jäsenkerhojen edustajat sekä heidän äänimääränsä :

Boshi, Matti Siivola, 2 ääntä
HGK, Vesa Laatikainen, 7 ääntä
Kanpai, Teemu Rovio, 3 ääntä
Pogo, Juho Heikkinen, 2 ääntä
YliGo, Janne Nikula, 9 ääntä

Muut läsnäolijat:

Arto Heikkinen
Reino Karttunen
Suvi Rovio
Miika Nikula
Lauri Paatero
Samuel Ritakallio
Mikko Siukola


1. KOKOUKSEN AVAUS

Liiton puheenjohtaja Suvi Rovio avasi kokouksen kello 19:32.

2. KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Suvi Rovio ja sihteeriksi Teemu Rovio. Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Arto Heikkinen ja Lauri Paatero. Päätettiin, että pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. KOKOUKSEN ASIALISTAN HYVÄKSYMINEN

Kokouksen asialista hyväksyttiin yksimielisesti.

5. LÄSNÄOLIJOIDEN TOTEAMINEN JA ÄÄNIMÄÄRÄT

Läsnäolijat ja äänimäärät todettiin ylläolevan mukaisesti.

6. TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTAJIEN LAUSUNTO

Go-liiton tilit 2008 esiteltiin. Kuultiin tilintarkastajien kertomus. Vuoden 2008 tilinpäätös vahvistettiin.

7. VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN

Myönnettiin yksimielisesti vastuuvapaus vuoden 2008 hallitukselle.

8. VUODEN 2010 TOIMINTASUUNNITELMA

Vesa Laatikainen esitteli vuoden 2010 toimintasuunnitelman. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin yksimielisesti sellaisenaan.

9. VUODEN 2010 TALOUSARVIO

Miika Nikula esitteli vuoden 2010 talousarvion. Kongressiin liittyvä taloudellinen epävarmuus on merkittävä. Kevätkokous tekee kongressille lisätalousarvion. Vuoden 2010 talousarvio hyväsyttiin yksimielisesti.

10. JÄSENMAKSUN SUURUUS VUONNA 2010

Päätettiin pitää go-liiton jäsenmaksut entisellään vuonna 2010.

Kerhot maksavat jäsenmaksua
6 euroa jäsenestä
4 euroa opiskelijajäsenestä
3 euroa juniorijäsenestä (alle 18v.)

Kerhon minimijäsenmaksu on 30 euroa. Henkilöjäsenen jäsenmaksu on 12 euroa.

11. PUHEENJOHTAJAN JA VARAPUHEENJOHTAJIEN VALINTA

Valittiin vuoden 2010 hallituksen puheenjohtajaksi Suvi Rovio ja varapuheenjohtajiksi Ilkka Mattila ja Janne Nikula.

12. HALLITUKSEN VALINTA

Hallituksen jäseniksi valittiin:

Juho Heikkinen
Pekka Keipi
Vesa Laatikainen
Miika Nikula
Reino Karttunen
Teemu Rovio
Mikko Salminen
Jaakko Virtanen

Hallituksen varajäseniksi valittiin järjestyksessä Markus Hietava, Lauri Paatero, Kalle Timperi ja Samuel Ritakallio.

13. TILINTARKASTAJIEN VALINTA

Valittiin vuoden 2010 tilintarkastajiksi Antti Soukka ja Matti Siivola. Varatilintarkastajiksi valittiin Arto Heikkinen ja Antti Törmänen.

14. KUNNIAJÄSENEN NIMITTÄMINEN

Yksimielisesti nimitettiin Suomen go-liiton ensimmäiseksi kunniajäseneksi Janne Jalkanen.

15. EGC 2010

Kongressiin on ilmoittaunut n. 150 osallistujaa. Zhuyeqing Tea on ilmoittanut sponsoroivansa kongressia.

16. MUUT ASIAT

Muita asioita ei tullut esille.

17. Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen 21:07.


LIITE 1: Toimintasuunnitelma 2010

Suomen go-liiton toimintasuunnitelma vuodelle 2010

Suomen go-liitto järjestää Suomen mestaruuskilpailut, naisten Suomen mestaruuskilpailut ja joukkueiden Suomen mestaruuskilpailut. 4. Korean Ambassador Cup järjestetään jo joulukuussa 2009 ja 5. Korean Ambassador Cup joko vuoden 2010 loppupuolella tai 2011 alussa. Pari-gon Suomen mestaruuskilpailut ja nuorten Suomen mestaruuskilpailut jäävät vuonna 2010 todennäköisesti järjestämättä.

54. Euroopan go-kongressi 24.7.-7.8.2010 Tampereella on go-liiton suurin tapahtuma kautta aikojen. Turnausorganisaatio koostuu aktiivisista vapaaehtoisista, ja järjestelyjen edistymistä voi seurata julkisilta http://www.egc2010.fi –sivuilta sekä rekisteröitymistä vaativilta http://www.egc2010.fi/forum -keskustelufoorumeilta. Hallitus ohjaa kongressin organisointia ja taloutta.

Liitto pyrkii parantamaan pelin tuntemusta Suomessa sekä hankkimalla uusia pelaajia että kohottamalla vanhojen pelitasoa.

Liitto kannustaa kerhoja järjestämään go-kursseja Suomen aloittelijoille.

Liitto pitää yhteyksiä ulkomaisiin pelaajiin ja on jäsenenä kansainvälisessä Go-liitossa (IGF), Euroopan Go-liitossa (EGF) ja Maailman Pari-go-liitossa (WPGA).
Post Reply